حاجی میرزایی در پاسخ به پیام اساتید دانشگاه فرهنگیان:

دانشگاه فرهنگیان در خط مقدم تصمیم سازی برای آموزش و پرورش

محسن حاجی میرزایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش  در پاسخ به پیام جمعی از اساتید دانشگاه فرهنگیان مبنی بر حمایت از ایشان و انتظار جهت حمایت ویژه وزیر از تربیت معلم کشور در برنامه های آتی، اظهار  کرد: در حال حاضر بخشی مهمی از نخبگان حوزه تعلیم و تربیت کشور در دانشگاه فرهنگیان حضور دارند، این دانشگاه در خط مقدم تصمیم سازی برای آموزش و پرورش قرار دارد.
وی در ادامه تصریح کرد:  در برنامه ریزی های آینده باید این دانشگاه تقویت شود و برای این مهم باید از ظرفیت سایر وزارتخانه ها از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری استفاده گردد.


| شناسه مطلب: 149313

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران