بیستمین وبینار علمی - تخصصی با عنوان«حقوق فضای مجازی» برگزار شد

به گزارش مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان، بیستمین وبینار علمی-تخصصی مرکز هوشمندسازی دانشگاه، شنبه 23 شهریورماه 1398، به سخنرانی دکتر ابوالفضل نصرآبادی، مدیرکل حقوقی دانشگاه فرهنگیان، با موضوع حقوق فضای مجازی برگزار شد.

این وبینار بر مبنای برنامه مصوب سال 1398 مرکز هوشمندسازی به صورت حضوری در سالن شریعتمداری سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد و همزمان برای اساتید، کارکنان و دانشجومعلمان سراسر دانشگاه از طریق سه بستر سامانه آموزش الکترونیکی (LMS)، ویدئو کنفرانس برای 31 استان کشور و همچنین لینک پخش زنده برای سایر کاربران داخل و خارج از دانشگاه ارائه گردید.

در ابتدای این وبینار، دکتر ابوالفضل نصرآبادی، به بیان مقدمه ای در ارتباط با مفهوم کلی «حقوق» و «حقوق فضای مجازی» پرداختند.

وی توضیحاتی را درخصوص شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی بیان کرد، در ادامه به تدابیر قضایی و اجرایی در قبال مجرمین فضای مجازی و بیان نمونه‌ای از جرم‌های مرتبط پرداخت.

در انتها نیز به فرصت‌ها و تهدیدات فضای مجازی اشاراتی داشت.

حضور برای عموم در این وبینار آزاد بود و برای شرکت کنندگان در جلسات حضوری، الکترونیکی و ویدئوکنفرانس گواهی ضمن خدمت بالندگی صادر خواهد شد.


| شناسه مطلب: 150232

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران