معاون طرح و برنامه و توسعه منابع دانشگاه فرهنگیان عنوان کرد:

لزوم مدیریت مطلوب و دقیق و صرفه جویی با توجه به افزایش پذیرش دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان

دکتر خاکی معاون طرح و برنامه و توسعه منابع دانشگاه فرهنگیان در نخستین گردهمایی مشترک مدیران ارشد ستادی و استانی دانشگاه فرهنگیان به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه های آتی  این معاونت پرداخت، گفت: در سال گذشته 11 پروژه عمرانی در 9 استان تخصیص اعتبار گرفت، همچنین قریب 19 میلیارد تومان برای پروژه نوسازی و بهسازی پردیس ها و مراکز اختصاص و به برنامه بودجه ارسال شد.

وی با اشاره به افزایش 40 درصدی دانشجومعلم در سال 98 نسبت به سال 97 آن را نیازمند مدیریت مطلوب و دقیق دانست.

دکتر خاکی حضور ماموران آموزشی و اداری از آموزش و پرورش را برای نیاز به منابع انسانی با توجه به افزایش پذیرش دانشجو و به عنوان بخشی از مطالبات دانشگاه از این وازرتخانه برشمرد و اظهار کرد: طبق تفاهم نامه با آموزش و پرورش 800 مامور به دانشگاه تعلق گرفت که بر اساس جلسات و افزایش پذیرش این تعداد به 980 نفر رسید که به استان ها ارسال و مدیران استانی باید در ارتباط با آموزش و پرورش این سهمیه را دریافت کنند.

وی همچنین از دریافت مجوز امضاء اسناد الکترونیکی از دیوان محاسبات خبر داد و افزود: بر این اساس  از جابه جایی حجم قابل توجهی از اسناد پرهیز خواهد شد.

معاون طرح و برنامه و توسعه منابع دانشگاه فرهنگیان، با اشاره به مسائل پیش رو برای پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان، گفت: با پیگیری های انجام شده تا نیمه مهر امسال پاداش پایان خدمت به صورت 100 درصدی پرداخت خواهد شد.

وی در ادامه بر همراهی و ارتباط مدیریت های استانی با ادارات آموزش و پرورش استان برای تحقق برنامه ها تاکید کرد.

دکتر خاکی  با اشاره به  تصویب سند برنامه جامع 5 ساله نیروی انسانی، اظهار کرد: در سال 1397 66 عضو هیات علمی استخدام، 50 ردیف جدید دریافت، 2 هزار پایه برای اساتید صادر و 266 نفر با مشارکت معاونت آموزشی و طرح و برنامه تبدیل وضعیت شدند.

وی در ادامه ایجاد ردیف خاص خیرین، بهره مندی از اعتبارات مربوط به مقاوم سازی و ایجاد ردیف خاص مهارت آموزان ماده 28 را از اقدامات مهم برای سال 1399 برشمرد و افزود: در سال 99 به صورت پایلوت در چند استان در طرح 100-31 ورود خواهیم شد و اعتبار تخصیص خواهد یافت.

معاون طرح و برنامه و توسعه منابع دانشگاه فرهنگیان بر لزوم صرفه جویی در دانشگاه فرهنگیان تاکید و اظهار کرد: برخی مدیران استانی با برنامه ریزی دقیق و مناسب علیرغم افزایش پذیرش دانشجویان و افزایش هزینه ها اقداماتی قابل تقدیر انجام دادند و لازم است از اهتمام و تلاش آنان در این خصوص تجلیل کنیم.


| شناسه مطلب: 150760

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران