جاماندگان؛ میزبانان مراسم سوگواری اربعین در دانشگاه های فرهنگیان استان

به گزارش روابط عمومی ستاد اربعین حسینی(ع) دانشگاه فرهنگیان، طبق هماهنگی های انجام شده در معاونت فرهنگی و اجتماعی مقرر شد، پردیس ها و مراکز امسال برنامه های ویژه ای برای اربعین حسینی پیش بینی نمایند.
بر این اساس بودجه ای مختص هر یک از پردیس ها و مراکز پیش بینی شده و بر اساس دستور العمل اجرایی طرح(جاماندگان) برنامه سوگواری جمعی با مشارکت دانشگاه های استان و برپایی غرفه های مرتبط در هر پردیس و مرکز برای دانشجومعلمانی که امکان حضور در راهپیمایی اربعین حسینی را نداشتند پیش بینی گردد.
گزارش، خبر و تصاویر ارسالی از استان ها پیرامون کیفیت اجرای این طرح در ایام اربعین حسینی پیام آور شور حسینی در  پرتال دانشگاه خواهد بود.


نظرات کاربران