دکتر کیانی، خاطرنشان کرد:

کیفیت سنجی، کیفیت بخشی و پر کردن خلاء های کیفی، مأموریت اصلی معاونت جدید نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

مصاحبه ی ذیل، اولین بخش از سلسه مصاحبه با معاونان محترم دانشگاه فرهنگیان، پیرامون فعالیت های صورت گرفته در فصل بهار و دیگر فعالیت های پیش رو و در دست اقدام است.

دکتر کیانی، مشاور عالی سرپرست دانشگاه فرهنگیان و دبیر شورای نظارت راهبردی این دانشگاه، در این مصاحبه، تأسیس معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت را ابتکاری نو و حاصل نگرش خلاقانه ی سرپرست محترم دانشگاه و مجموعه ی هیأت رییسه دانست و گفت: تأسیس این معاونت، برای اولین بار در بین دانشگاه های کشور، اتفاق افتاده است و ما می توانیم الگوی مناسبی برای دیگر دانشگاه ها در این زمینه باشیم.

وی، با اشاره به نام گذاری سال جاری به سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی و لزوم بهره مندی از این عنوان و مفهوم در تمام حوزه ها، خاطر نشان کرد: نگرش فرهنگی و بهره وری اقتصادی، نقش مهمی در تضمین کیفیت و سنجش و ارزیابی خواهد داشت.

دکتر کیانی، کیفیت سنجی، کیفیت بخشی و پر کردن خلاء های کیفی را مأموریت معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  برشمرد و با معرفی بخش های مختلف گفت: مرکز سنجش صلاحیت های حرفه ای منابع انسانی، مدیریت بالندگی حرفه ای و اداره کل نظارت ارزیابی و تعالی سازمانی از بخش های مختلف این معاونت خواهد بود.

مشاور عالی سرپرست دانشگاه فرهنگیان، ادامه داد: در حوزه ی مرکز سنجش صلاحیت های حرفه ای مهارت های حرفه ای، که بخشی مطالعاتی، اجرایی است، تعاریف شاخص های عمومی و اختصاصی، ابزار سازی و سنجش وضع موجود نیروی انسانی، بررسی خواهد شد.

دبیر شورای نظارت راهبردی دانشگاه فرهنگیان، از واگذاری حوزه ی شاخص سازی و سنجش و رتبه بندی وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش به دانشگاه فرهنگیان، خبر داد و افزود: با بهره مندی از پژوهش های موجود و تجارب صاحب نظران داخلی و بین المللی، امیدواریم نقشی مطلوب در بهسازی نیروی انسانی آموزش و پرورش داشته باشیم.

وی، در تبیین وظایف حوزه ی مدیریت بالندگی، گفت: براساس شاخص های تعریف شده در حوزه ی اول و براساس سنجش موجود، فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب نسبت به رفع شکاف آموزشی به دست آمده اقدام می شود.

دکتر کیانی ، مدیریت آموزش نیروی انسانی را در راستای اهداف دانشگاه، دانست و از آموزش گسترده ی بخشی  از مدرسان و کارکنان در شهریور ماه سال جاری خبر داد.

مشاور عالی سرپرست دانشگاه فرهنگیان، ارزیابی فردی و اثر بخشی سازمانی را دو ماموریت اصلی دفتر نظارت و ارزیابی و تعالی سازمانی دانست و تأکید کرد: این معاونت، در سه حوزه ی کاملا مرتبط و از حیث عملکرد و محتوایی سلسله مراتبی، به یک معنا؛ امر شاخص سازی، سنجش وضع موجود و پر کردن خلاء ها برای رسیدن به وضع مطلوب و کارایی و اثر بخشی مناسب، دنبال خواهند شد.

دبیر شورای نظارت راهبردی دانشگاه فرهنگیان، خواستار مشارکت تمامی کارکنان دانشگاه فرهنگیان و نیز تمامی افرادی که مرتبط با موضوع تربیت معلم با عنوان یک موضوع ملی، در امر کیفیت و آموزش نیروی انسانی شد و تصریح کرد:ارتقاء و بهسازی نیروی انسانی در بخش بالندگی، هدف نهایی ماست و البته با زمانبندی معقول و منطقی، این مهم از طریق به روز رسانی و آموزش نیروی انسانی در سطوح مختلف دانشگاه فرهنگیان اتفاق خواهد افتاد.

دکتر کیانی،  از آمادگی معاونت نظارت و ارزیابی در خصوص بررسی و بکارگیری پیشنهادات آموزشی و اجرایی تمامی دانشگاه ها و اعضای هیأت علمی سراسر کشور خبر داد.

وی، با تأکید بر ضرورت نگاه مساله محور و مشکل محور به مساله آموزش نیروی انسانی،  خود ارزیابی را مناسب ترین روش برای تشخیص شایستگی ها و ضعف ها دانست و  خاطر نشان کرد: در آینده فراخوانی برای کارکنان دانشگاه فرهنگیان، اعلام خواهد شد تا  نیازهای آموزشی، درس مربوطه و مدرس پیشنهادی را برای ما بفرستند.

مشاور عالی سرپرست دانشگاه فرهنگیان، تصریح کرد: با حجم بالای نیروی انسانی موجود، امکان آنکه برای تمام افراد برنامه ریزی فردی شود محقق نخواهد بود و به همین جهت بخشی از این فعالیت های به روز رسانی و بالندگی را به تشخیص خود فرد و خود ارزیابی آنان بررسی خواهیم کرد.

دبیر شورای نظارت راهبردی دانشگاه فرهنگیان در ادامه ی سخنان خود، از برگزاری دومین همایش ملی و بین المللی ازریابی کیفیت در نظام دانشگاهی به میزبانی دانشگاه فرهنگیان، خبر داد و افزود: از تمام صاحب نظران و علاقمندان موضوع کیفیت به ویژه کیفیت در دانشگاه فرهنگیان دعوت می شود در این همایش حضور فعال داشته باشند.

مشاور عالی سرپرست دانشگاه فرهنگیان، ادامه داد: این کنفرانس در 8 محور اصلی و حدود 80 محور جزیی با موضوع ارزیابی کیفیت فعالیت ها و فرآیندهای دانشگاه ها و با تأکید بر دانشگاه فرهنگیان برگزار خواهد شد و پژوهشگران و صاحب نظران می توانند چکیده مقالات خویش را پس از  فراخوان، ذبه دبیرخانه این همایش ارسال نمایند.

وی، از افتتاح سایت رسمی دومین همایش ملی ارزیابی کیفیت در  آینده ی نزدیک خبر داد.

دکتر کیانی، در پاسخ به پرسشی پیرامون اهم اقدامات صورت گرفته حوزه نظارت و ارزیابی و سنجش که در فصل بهار به نتیجه نهایی رسیده است، گفت: جلسات کارشناسی با هدف بارش مغزی برای بررسی مسائل مفهومی و تعیین حوزه های مرتبط ماموریت معاونت، مطالعه ی اسناد بالادستی و میان دستی در جهت احصاء ماموریت های ممکن، بازدید های میدانی هدفمند از پردیس ها برای شناسایی مسائل، همکاری در طراحی و تدوین  چارت تشکیلاتی جدید دانشگاه و پیش بینی سه حوزه  مختلف برای معاونت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت، ارزیابی کلی و کیفی عملکرد معاونت ها و حوزه های مختلف سازمان مرکزی و ارائه گزارش مبسوط به هیات رییسه، ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف سازمان مرکزی در اجرای مصوبات شش ماهه دوم سال 92 هیات رئیسه دانشگاه و ارائه گزارش تحلیلی  به هیات رییسه، آسیب شناسی عدم تحقق بعضی از مصوبات هیات رییسه و ارائه گزارش به  سرپرست محترم دانشگاه، ارزیابی  و تحلیل نمرات ارزشیابی مدرسان برخی از پردیس ها و مراکز آموزش عالی، نظر سنجی در مورد عملکرد 9 ماهه سرپرست محترم دانشگاه فرهنگیان  از سرپرستان پردیس ها و مراکز و کارکنان سازمان مرکزی، ارزیابی کمی و کیفی اجلاس روسای پردیس ها و مراکز  در پردیس نسیبه ( تیرماه 1393 )، طراحی و تدوین فرم مخصوص ارزیابی همایش و اجلاس ها، زمینه سازی برای حضور فعال همکاران دانشگاه فرهنگیان در اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی ( تعداد 60 نفر از همکاران سازمان مرکزی و پردیس ها و مراکز سراسر کشور )، تهیه ی بخشنامه ی ارزیابی عملکرد و فرم های مربوطه برای اعضای غیر هیأت علمی و ارسال به استان ها و همچنین دریافت نتایج در قالب فرم ( 6 )  از استان ها و در حوزه سازمان مرکزی و تدوین، برنامه ریزی  و بودجه بندی  عملیاتی سال 93 حوزه معاونت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت، از جمله اقدامات انجام شده می باشد.

مشاور عالی سرپرست دانشگاه فرهنگیان، همچنین اقدامات اولیه جهت فرهنگ سازی در حوزه خود ارزیابی و ارزیابی درونی و بیرونی، سفارش طرح برای برنامه ریزی و سنجش اثربخشی برنامه های بالندگی، سفارش طرح برای ارزیابی درونی و بیرونی، تدوین و بومی سازی شاخص های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طراحی و بومی سازی  فرم های مختلف ارزیابی عملکرد ( تکریم ارباب رجوع ،  ارزشیابی  دوره های ضمن خدمت و..)، تهیه، تدوین و  طراحی فرم های بازدید از پردیس ها و مراکز و پذیرش میزبانی برگزاری دومین کنفرانس ملی ارزیابی  کیفیت نظام های دانشگاهی و تشکیل جلسات راهبردی مختلف در راستای اجرای هر چه بهتر کنفرانس را، از جمله برنامه های در دست اقدام در حوزه نظارت و ارزیابی و سنجش  برشمرد.

دبیر شورای نظارت راهبردی دانشگاه فرهنگیان، در خصوص فعالیت های حوزه ی بالندگی، گفت: آموزش نیروهای جذب شده و تبیین حوزه های ماموریت، آموزش تخصصی کارشناسان حوزه نظارت و ارزیابی، تشکیل کمیته راهبردی  توسعه صلاحیت های حرفه ای و توانمند سازی کارکنان و اعضای هیأت علمی، سنجش وضع موجود صلاحیت های حرفه ای اساتید و اعضای هیأت علمی، طراحی و تدوین صلاحیت ها و شایستگی های عمومی  و تخصصی دانشجو معلمان، پیش بینی و طراحی همایش ها، کارگاه ها و دوره های توانمند سازی،  دانش افزایی،  ارتقاء و به روز رساندن کارکنان، مدرسان  و اعضای هیأت علمی دانشگاه، ابزار سازی و اعتبار سنجی در خصوص سنجش صلاحیت های حرفه ای منابع انسانی، تعیین شاخص های رتبه بندی پردیس ها و مراکز، طراحی توسعه آموزش های مجازی و کاربست فناوری های نوین در حوزه آموزش، تشکیل بانک اطلاعاتی بر حسب  آمارهای مورد نیاز، مطالعه و برنامه ریزی در راستای بالندگی حرفه ای، مطالعه درباره ساختار، وظایف و نیازهای بخش مدیریت بالندگی حرفه ای دانشگاه، مطالعه و تدوین سیاست های موثر در بالندگی حرفه ای و پیشنهاد به دانشگاه، آسیب شناسی وضعیت آموزشهای ضمن خدمت دانشگاه، راه اندازی سایت بالندگی حرفه ای، تهیه پورپوزال طراحی و استقرار نرم افزار جامع آموزشی، فراهم کردن بانک اطلاعاتی مناسب از مدرسان، فراهم کردن امکان ارتباط موثر با مدیران، مدرسان و دانشجویان، بررسی و آماده کردن طرح نیازسنجی برای استخراج نیازهای آموزشی، طراحی و تدوین برنامه ی درازمدت و سالانه آموزشی ویژه بالندگی حرفه ای مدرسان دانشگاه فرهنگیان، تدوین مدل شایستگی عمومی و تخصصی اعضای هیئت علمی و کارکنان، تهیه دستورالعملهای اجرایی  نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره های آموزشی، برنامه ریزی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی مسئله محور، تهیه دستور العمل برگزاری دوره های آموزشی بین المللی، برگزاری دوره های آموزشی کارآمد، کاربردی و مورد نیاز تا فراهم شدن بسترهای اجرایی لازم و کمک به برگزاری کارگاه های آموزشی پردیس ها و تداوم برنامه های قبلی را از جمله اقدامات و برنامه های بخش مدیریت بالندگی می باشد.

                               


نظرات کاربران