با همکاری دانشگاه فرهنگیان و انجمن مدیریت آموزشی ایران:

همایش مشترک مدیریت آموزش در نظر و عمل برگزار شد

همایش مشترک مدیریت آموزش در نظر و عمل با همکاری دانشگاه فرهنگیان و انجمن مدیریت آموزشی ایران با حضور دکتر حسین خنیفر رییس دانشگاه فرهنگیان،  دکتر محمد رضا بهرنگی رییس انجمن مدیریت آموزشی ایران چهارشنبه 6 آذر در سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

دکتر محمدرضا بهرنگی ریاست انجمن علمی ایران در این همایش  با اشاره به توفیق  و اهمیت خدمت به نظام تعلیم و تربیت به بیان ضرورت عملی ساختن اصول و نظریه های تعلیم و تربیت در مدارس و میان دانش اموزان گفت: معلمی موفق و حرفه ای اصول و نظریات را با نیاز شاگردان با توجه به فطرت، ذهنیت و پیشرفت آنان  و برنامه های درسی متناسب می کند.

وی فلسفه ایجاد انجمن مدیریت آموزشی را تلاش برای کمک به تحول در آموزش و پرورش و ارائه برخی خدمات در این خصوص دانست و گفت: با پیوستگی میان الگوی نظر به عمل و میان درس و شاگرد قادر خواهیم بود اصول تربیت را پیاده کنیم و تحول را در ابعاد مختلف تدریسف مدرسه و ... رقم بزنیم.

دکتر بهرنگی با اشاره بر اهمیت فعالیت های اجتماعی در مدارس خاطر نشان کرد: فراگیر باید تحت تاثیر آثار پرورشی و آموزشی قرار گیرد.

همچنین در بخش دیگری از این همایش دکتر مهدی نوید ادهم دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره بر اهمیت مدیریت بویژه مدیریت علمی و استفاده از تجارب صاحبنظران در کشور و ورود به عرصه رهبری سازمان بجای مدیریت گفت: با توجه به اینکه مدیر در مدارس نقش الگویی و رهبری دارد، در آموزش و پرورش بیش از دیگر نهاد و سازمان ها نیاز به عبور از مدیریت و حرکت به سمت رهبری هستیم، و لازم است تا از رهبری آموزشی سخن بگوییم.

وی  با بیان اینکه باید بیاندیشم که درآموزش و پرورش و مدیریت آموزشی هدف چیست؟ تصریح کرد: اهداف از میان نظریات و فلسفه تعلیم و تربیت بیرون می آیده و اگر فلسفه تغییر یابد، کارکدها، ویژگی ها و اهداف نیز تغییر می یابد.

دکتر نوید ادهم  ادامه داد: باید بیاندیشیم که مدیریت آموزشی برآمده از فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی چه تعاریف، اقتضائاتی دارد و از این منظر به کارکرد و اهداف مدیریت آموزشی نگاه کنیم.

وی واحد تحول در نظام آموزشی را مدرسه و اصلی ترین مولفه و ابزار تحول را معلم دانست و گفت: درک مدیر آموزشی  می تواند تسهیلگر و عامل تحقق تحول باشند و یا مانعی برای تحول.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش فعالیتی فرهنگی است که در بستر فرهنگ جامعه جریان می یابد و نمی تواند نسبت به فرهنگ جامعه بی تفاوت باشد، خاطر نشان کرد: باید مولفه های فرهنگی در آموزش و پرورش را از منظر فرهنگ بازخوانی کرد و اندیشید که چه الگویی در نظام آموزش و پرورش ایران متناسب بوده و راهبری تربیتی از منظر فرهنگی چه اقتضائاتی داشته و چگونه باید باشد.

در ادامه دکتر حیدر تورانی جانشین ریاست انجمن مدیریت آموزشی ایران به بیان غفلت های مدیریت آموزشی و نیازهای توسعه ای ان پرداخت.

وی با بیان اینکه مدیریت آموزشی نتوانسته به بلوغ دیسیپلینی دست یابد در حالیکه مدیریت اموزشی بخشی از معرفت علمی است، تصریح کردک همچنین نظریه های مدیریت آموزی در فرآیند نظر و عمل قابل استفاده نبود و نیازمند توسعه در دو مسیر حرفه ای سازی (نهاد سازی) و بلوغ دیسیپلینی (جهت دهی در خصوص مفهوم سازی و نظریه گردازی درون زا) است.

دکترتورانی  نقطه ثقل مدیریت آموزشی  برای تاثیرگذاری و موفقیت، در فرآیندها برشمرد و گفت: میدان اصلی عملیات در آموزش و پرورش و حوزه تربیت مدیران ستادی و مدیران مدارس می باشند.

وی با بیان اینکه مدیریت آموزشی هم علم و هم هنر و حرفه است، خاطر نشان کرد: مدیریت آموزشی با صفت رهبری آموزشی توصیف می شود و مدیر این حوزه باید ویژگی رهبری داشته باشد.

تورانی همچنین بر توجه به ابعاد دیگر مدیریت آموزشی علاوه بر برنامه ریزی درسی تاکید و معلمان، مدارس را دیگر عوامل موفقیت دانست.

 

 

 


نظرات کاربران