معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی:

شورای تخصصی آموزش ظرفیتی قانونی و ارزشمند در نیل به اهداف دانشگاه است

چهلمین جلسه شورای تخصصی آموزشی دانشگاه، با حضور اعضای شورا در محل سالن استاد شریعتمداری برگزارشد.

دکتر روشندل، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ضمن تبریک هفته بسیج و خیر مقدم به اعضای شورا، گفت: آموزش الکترونیکی یکی از ضرورت های مهم در راستای دانشگاه سبز، عدالت آموزشی و صرفه جویی در هزینه ها می باشد که در دانشگاه فرهنگیان در نیمسال تحصیلی جاری برای 3 عنوان درس (جامعه شناسی تربیتی، سلامت، بهداشت و صیانت از محیط زیست و آموزش و پرورش تطبیقی) با هدف ارتقای خدمات با کیفیت به دانشجومعلمان در حال اجراست.

وی همچنین با تأکید بر ظرفیت و جایگاه قانونی شورای تخصصی آموزش دانشگاه افزود: این شورا با تکیه بر خردجمعی و استفاده از نظرات ارزشمند اعضای محترم به اتخاذ تصمیمات مطلوب تر در دانشگاه کمک می نماید.

در ادامه جلسه موضوعاتی پیرامون اصلاح بند 2 مصوبه سی و دومین جلسه شورای تخصصی آموزش درخصوص معادلسازی و پذیرش نمرات واحدهای درسی درسی گذرانده شده دانشجو در سایر دانشگاه ها، افزایش سنوات تحصیلی نهم و دهم دانشجومعلمان ورودی سال 1394، زمان ارائه دروس کارورزی برای دانشجومعلمان ورودی بهمن ماه و دانشجومعلمانی که با 7 نیمسال فارغ التحصیل می شوند، متناسب سازی آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز با مقتضیات دانشگاه و همچنین حدنصاب تشکیل کلاس برای دروس ترکیبی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.


نظرات کاربران