با حضور اساتید از استان های اردبیل,زنجان, آذربایجان غربی و شرقی برگزار شد:

کارگاه پیشنهاده نویسی به مدیریت دانشگاه فرهنگیان تبریز

افتتاحیه کارگاه پیشنهاده نویسی   چهارشنبه  98/09/13 با حضور اساتیدی از چهار استان اردبیل, زنجان, آذربایجان غربی و شرقی در محل باشگاه فرهنگیان تبریز برگزار شد.

در این برنامه دکتر اسداله خدیوی مدیر امور پردیس های استان, به اهمیت و جایگاه پژوهش در آموزش اشاره کرد.

دکتر علیانسب مسئول نهاد رهبری دانشگاه نیز سخنران دیگر این مراسم بود.

شایان ذکر است کلاس های این دوره  در دو گروه سی نفره آغاز شد.  


نظرات کاربران