شرکت دانشجویان رشته زیست شناسی ورودی ۹۸ پردیس شهید باهنر در همایش هفته بهداشت روان اداره کل آموزش و پرورش فارس

تعدادی از دانشجویان زیست شناسی ورودی ۹۸ پردیس شهید باهنر در همایش استانی هفته بهداشت روان اداره کل آموزش و پرورش که با حضور مشاوران استان برگزار شد،شرکت کردند، در این جلسه آقای دکتر مسعود حسین چاری، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز در مورد موضوع " ارزش زندگی" به ایراد سخن پرداختند و در پایان گواهی حضور در همایش به دانشجویان شرکت کننده داده شد


نظرات کاربران