سرپرست معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان:

بهبود عملکرد و کیفیت امور با استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی

سرپرست معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان با جدی خواندن ماموریت کارشناسان نظارت در استان ها تاکید کرد: بهبود مهارت کارشناسان نظارت و استفاده بهینه از منابع، کامیابی طرح های اجرایی سازمان را به دنبال دارد.

به گزارش روابط عمومی معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان، کچوئیان در گردهمایی عصر امروز کارشناسان نظارت استانی در محل سالن اجتماعات کوثر اردوگاه شهید باهنر تهران، با اشاره به رسالت خطیر هر یک از کارشناسان نظارت در سیستم سازمانی، هر گونه نقد در سه بخش نظارت، بالندگی و سنجش شایستگی های این معاونت را حساسیت موضوع در این سه بخش دانست و گفت: وجود برخی نقائص در دانشگاه متوجه کارشناسان است.

کچوئیان، از تلاش در راستای ایجاد، استقرار و توسعه فرهنگ مدیریت مبتنی بر روابط انسانی سخن گفت و افزود: علی رغم تلاش های صورت گرفته نمره قابل قبولی در این خصوص کسب نشده است.

عضو هیات رئیسه دانشگاه فرهنگیان، با تاکید بر اهمیت موضوع، عدم استقرار نگرش سیستمی، توجه به سطحی نگری فعالیت ها و تبارگرایی را برخی از مشکلات سازمان برشمرد و تصریح کرد: عدم تسلط و اشراف بر وظایف سازمانی، عدم احساس تعلق به حوزه معاونت و عدم توجه به فرهنگ صداقت و شفافیت در سیستم موجود برخی دیگر از مشکلات موجود در سیستم اداری به شمار می رود.

این مقام مسئول، با متفاوت برشمردن مجموعه فعالیت های معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان، در تشریح این اقدامات تصریح کرد: ارزیابی برنامه های معاونان دانشگاه و سایر بخش ها، ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه، اجرای پیمایش موبایلی، نظارت های مدیریتی، اداری و سرزده، مدیریت تحلیلی عملکرد swot، همکاری در انتصابات دانشگاه، نظارت بر صحت و درستی اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل ها، سنجش کیفیت پیاده سازی اساسنامه دانشگاه و برگزاری شورای تخصصی نظارت و برپایی کارگروه های تخصصی نظارت در تمامی معاونت ها از اهم فعالیت های بخش نظارت دانشگاه است.

وی، در ادامه اجرای فرآیندهای نیازسنجی، سنجش اثربخشی دوره ها، فراهم کردن زمینه شرکت همکاران در همایش ها و سمینارهای مربوطه، تدبیر جلسات با کارشناسان و تولید پیام های صوتی، آموزشی را از فعالیت های مهم بخش بالندگی حرفه ای معاونت نظارت دانشگاه فرهنگان ذکر کرد.

کچوئیان، با معرفی بخش سنجش دانشگاه به عنوان یکی دیگر از بخش های معاونت نظارت اظهار داشت: برگزاری مصاحبه با افراد در حال انتقال  به دانشگاه، طراحی، اجرا و تصحیح و تحلیل آزمون های جامع مهارت آموزان، اجرای برنامه سدید، اهتمام به استقرار کانون ارزیابی و تشریح و طبقه بندی مشاغل از اهم وظایف بخش سنجش دانشگاه است.

سرپرست معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان، با جدی خواندن ماموریت کارشناسان نظارت در استان ها ضمن ارج نهادن فعالیت های انجام شده این افراد، تاکید کرد: بهبود مهارت کارشناسان نظارت و استفاده بهینه از منابع، کامیابی طرح های اجرایی سازمان را به دنبال دارد.

استاد دانشگاه، با متنوع برشمردن ابزارهای ارتباطی، بر اطلاع رسانی به موقع برخی مسائل و موضوعات اولویت دار به مدیران معاونت نظارت دانشگاه تاکید و تصریح کرد: بهبود مهارت و ارتقا ویژگی های شخصیتی کارشناسان نظارت، منجر به استفاده بهینه از منابع و محقق کننده اهداف سازمانی است.

کچوئیان در پایان، حمایت، هدایت، تقویت افراد و کنترل فعالیت ها در سیستم را از سیاست های کلی و مهم معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان عنوان کرد.

 

 

 

 

 

 


نظرات کاربران