مدیر کل نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان:

برنامه محوری، ریل گذاری مشارکت و ارتباط وثیق لازمه بهبود عملکرد سازمانی است

مدیر کل نظارت دانشگاه فرهنگیان، بر برنامه محوری، ریل گذاری مشارکت و ارتباط وثیق به منظور بهبود عملکرد سازمان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان، ابراهیمی، در گردهمایی عصر امروز کارشناسان نظارت استانی در محل سالن اجتماعات کوثر اردوگاه شهید باهنر تهران، با تاکید بر ضرورت توجه به فرهنگ نظارت و ارزیابی، دستیابی به تحول و توسعه را امری پیچیده و دشوار خواند و از مدارس و مراکز دانشگاهی به عنوان نسخه اصلی توسعه نظام تعلیم و تربیت کشور یاد کرد.

ابراهیمی، از کارشناس نظارت و ارزیابی به عنوان پاسدار، هشیار و هشدار دهنده این نظام یاد کرد و گفت: برای داشتن آینده ای بهتر نیازمند بیدار بودن، دیدن، شنیدن، شناختن و یافتن  برای حرکت کردن هستیم.

وی، یک سازمان موفق را امتداد سایه یک مدیر موفق دانست و افزود: زندگی کاری ما مملو از فرصت های طلایی ارزیابی، تغییر و ارزیابی مجدد است.کسی که همگام با تغییرات، نگرش و زاویه دید خود را عوض نکند، قطعاً عقب خواهد ماند.

مشاور رئیس دانشگاه و مدیر کل نظارت، ارزیابی درونی مسئولان نظارت در استان را از الزامات برشمرد و تصریح کرد: توسعه گفتمان کیفیت با تشکیل تیم کاری و فرهنگ سازی در این خصوص لازم و ضروری است.

این مقام مسئول، ریل گذاری مشارکت و ارتباط وثیق را لازمه بهبود سیستم ذکر و اظهار داشت: حرکت صحیح و قاعده مند در سیستم، ارزیابی جامع و بهره برداری متعدد را به همراه دارد.   

ابراهیمی، از برنامه محوری در استان به عنوان اقدام بدون خطر برای دستیابی به اهداف یاد کرد و ادامه داد: عامل موفقیت فرد در سیستم عشق و علاقه است، ترک ناتوانی و تلاش به منظور جذب نیروهای کیفی متخصص، محقق کننده بهبود عملکرد نظام دانشگاهی است.

مدیر کل نظارت دانشگاه فرهنگیان، تکامل ارزیابی با نگاه تحقیق و توسعه را مهم دانست و اظهار داشت: دنیای فردا، دنیای تصمیم و عمل مبتنی بر پژوهش است. چرا که تأمل، تحمّل و تحلیل، اساس کار تحوّل است.

وی، ارائه خدمات بهتر و کیفی، تغییر شاخص های کیفیت و افزایش رضایتمندی ذینفعان را مهم خواند و گفت: ارتقاء کیفیت مدیریت، بهبود عملکرد، بهره وری نیروی انسانی و تسرّی خدمت ایثارگرانه است.

ابراهیمی، همچنین طراحی برنامه ارزیابی، گردآوری داده ها، تعیین وضع موجود، اقدام مشترک تیمی برای گذر از وضع موجود، پایش و ارزیابی تغییرات و میزان گرایش به مطلوب و بازخورد به حوزه های ذی ربط را از اقدامات مهم کارشناسان نظارت اعلام و تصریح کرد: گذر از معبر کمیت به کیفیت با توسعه گفتمان کیفیت میسر می شود.

این مقام مسئول، در ادامه تدابیر اصلاح، بهبود و ارتقاء تیم، اعلام گزارش به شورای مدیریت، نظارت، توسعه و ابلاغ نتایج برای اجرا را برخی دیگر از فعالیت های مهم کارشناسان نظارت برشمرد.

ابراهیمی مدیر کل نظارت دانشگاه فرهنگیان، بر ریل گذاری گفتمان کیفیت در دانشگاه تاکید و تصریح کرد: پژوهش محور کردن ارزیابی ها با مشارکت اعضاء هیات علمی، سودمند نمودن نتایج ارزیابی و تبدیل آن به موضوع جلسه، تصمیمات و چرخه تولید برنامه و در نهایت برنامه محور شدن حوزه نظارت از فعالیت های مهم دانشگاه فرهنگیان است.

وی، در پایان شرط لازم برای توسعه شهرت علمی و مقبولیت عمومی را کار عالمانه و عامدانه دانست و اظهار داشت: کارشناس نظارت با حضور و اقدام به موقع، تعامل حداکثری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، حاکم نمودن روابط صحیح، نظام مند، ذینفع مدار و مشارکت جویانه، حرکت بر مدار ارتقاء کیفیت را تسریع و منجر به رضایتمندی استاد و دانشجو خواهد شد.

 


نظرات کاربران