اخبار ستادی

اخبار استانی

تقویم آموزشی

۱۲ بهمن

شروع کلاس ها

۱۹ بهمن

حذف و اضافه

۲۷ اردیبهشت

حذف اضطراری

۳۰ اردیبهشت

ارزیابی اساتید

۱۳ خرداد

پایان کلاس ها

۱۷ خرداد

شروع امتحانات

رسانه های دیداری و شنیداری

حضور و سخنرانی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان

سخنرانی مقام معظم رهبری

۱۳۹۷/۰۲/۱۹

بیانات رهبری درباره دانشگاه فرهنگیان

رویدادهای علمی و نشست‌های تخصصی

دانشگاه در یک نگاه

تعداد
مهارت آموز

بیش از
فارغ التحصیل

تعداد
دانشجو معلم

تعداد
استاد هیات علمی

تعداد
پردیس و مرکز

پردیس های استانی

Loading...