دوره آموزشی مجازی کارورزی ۱و۳ در دانشگاه فرهنگیان هرمزگان برگزار شد

طی روز های سه شنبه و پنج شنبه ۲۵و۲۷  شهریور ۹۹ وبا حضور ۷۰ نفر از اساتید کارورزی پردیس های استان هرمزگان، دوره آموزشی مجازی کارورزی ۱و۳ برگزار گردید.

در این دوره آموزشی ضمن تبیین اهداف دروس کارورزی، محتوی آموزشی این دوره ها توسط اساتید مرجع برگزار گردید.

اساتید  دوره در این نشست مجازی که تحت سامانه LMS اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار گردید، مفاهیم کارورزی، جایگاه کاروزی در دانشگاه فرهنگیان، ساختار کلی کارورزی ۱و۳ مبتنی بر مهارت یابی در تحلیل موقعیت آموزشی و مهارت یابی در ارائه تدریس بر اساس تئوری ساختن گرائی را تشریح کردند.

 

 

 

 


نظرات کاربران