دکتر محمدی معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه فرهنگیان:

برنامه آتی فرهنگی در سال جدید در حوزه تعلیم و تربیت احیای ارزش های دفاع مقدس است

به گزارش روابط عمومی مدیریت امور پردیس های استان قم؛ دکتر محمدی سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان کشور در جلسه ویدئو کنفرانس کشوری با محوریت تبیین بیانیه گام دوم انقلاب و وظایف و اقدامات تربیتی دانشگاه فرهنگیان در ایام کرونا با بهره گیری از فضای مجازی در استان قم برگزار شد،  برنامه‌ آتی فرهنگی در سال جدید در حوزه تعلیم و تربیت را احیای ارزش‌های دفاع مقدس دانست.

دکتر محمدی به عنایت رهبر معظم انقلاب به دانشگاه فرهنگیان اشاره و اظهار کرد: این عنایت از یک سو باعث قوت قلب و از سوی دیگر باعث شده که خواب از چشمانمان ربوده شود چون می بایست دغدغه های رهبری را که شنیده ایم جامعه عمل بپوشانیم.

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی، با بیان اینکه معتقدیم کلیه فعالیت های فرهنگی در فضای مجازی امکان پذیر است، افزود: اما آسیب نگران کننده، قطع اتصال و ارتباط دانشجو معلمان با دانشگاه است.

دکتر محمدی با اشاره بر اینکه فعالیت فرهنگی، اقدامی خلاقانه است، گفت:  با جنگ تمام عیار دشمن هیچ بهانه‌ای برای تعطیلی فعالیت های فرهنگی وجود ندارد.

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی همچنین بر ضرورت نظارت و ارزیابی فعالیت ها از سوی رابطین استانها تاکید کرد.


نظرات کاربران