مدیریت بالندگی دانشگاه فرهنگیان اعلام کرد:

تقویم آموزشی جبرانی بهار و تابستان 99

مدیریت بالندگی دانشگاه فرهنگیان تقویم آموزشی جبرانی بهار و تابستان 99 و دوره های محتوا محور(خودخوان) ویژه همکاران دانشگاه فرهنگیان را اعلام کرد.

بر این اساس آن دسته از همکارانی که موفق به شرکت در آزمون و یا کسب نمره قبولی در دوره های بالندگی بهار و تابستان 1399 نشده اند می توانند طبق جدول زیر در آزمون جبرانی دوره ها شرکت کنند.

 


نظرات کاربران