دکتر مهرمحمدی در نشست صمیمی با نخستین ورودی های کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان:

شما به ما نوید توسعه دانشگاه و آموزش عالی را می دهید

 دکتر مهرمحمدی، سرپرست دانشگاه فرهنگیان، خطاب به نخستین ورودی های کارشناسی ارشد این دانشگاه، گفت: حضور شما عزیزان که نماد آغاز تحصیلات تکمیلی در دانشگاه فرهنگیان است، به ما نوید توسعه ی دانشگاه و آموزش عالی را می دهد. دانشگاه فرهنگیان برای رقابت با سایر دانشگاه ها طبیعتا باید به عرصه تحصیلات تکمیلی مجهز شود، چشم انداز این دانشگاه توسعه تحصیلات تکمیلی است.

وی، افزود: دل به این بسته ایم که با حضور شما جریان فعال و پویای نقد و نقادی در دانشگاه فرهنگیان شکل گیرد؛ شما از جنس خود ما هستید، می توانید در فرایندهای تصمیم ساز دانشگاه مشارکت کنید و دانشگاه را نقد کنید.

دکتر مهر محمدی، خطاب به دانشجویان با اشاره به اینکه شما باید قدر فرصت حضور در دانشگاه فرهنگیان را بدانید و حضور در این دانشگاه را جدی بگیرید، تصریح کرد:  باید برای اجرایی کردن شعار راهبردی " دانشگاه فرهنگیان رکن تحول در آموزش و پرورش"، اهتمام ویژه ای داشته باشید.

وی، ادامه داد: باور داریم این شعار باید به یک حقیقت و جریان در بطن دانشگاه فرهنگیان تبدیل شود و در این راستا هم ما و هم خود شما که گروهی ویژه و نخبه در دانشگاه هستید باید به این جریان بپیوندید.

 به تحصیلات خود در دانشگاه طوری نگاه کنید که به نوعی نمایندگان تحول و تعالی در آموزش و پرورش آینده باشید. باید به گونه ای باشد که وقتی به حیطه کاری خود در آموزش و پرورش وارد می شوید، به سطح بهتری از عملکرد بیاندیشید.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان اضافه کرد: نگرانیم مبادا کسانی که برای تحصیلات تکمیلی به دانشگاه وارد می شوند، ورودشان صرفا برای کسب مدرک باشد، اما باور داریم شما برای این اتفاقات نیامدید.

وی، در ادامه، اظهار امیدواری کرد: به زودی شاهد راه اندازی و توسعه ی دوره های دکتری در دانشگاه فرهنگیان باشیم.


| شناسه مطلب: 22928

تعداد بازدید: 2646 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران