دکتر مهرمحمدی در همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی:

فارغ التحصیلان دانشگاه باید قبل از ورود به آموزش و پرورش در آزمون جامع شرکت کنند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان، دکتر محمود مهرمحمدی سرپرست دانشگاه فرهنگیان در دومین روز از برگزاری نهمین همایش ارزیابی نظام های دانشگاهی به ایراد سخنرانی با موضوع "ارزیابی کیفیت دانشگاه از مجرای کیفیت خروجی" پرداخت.

دکتر مهر محمدی با اشاره به اینکه یکی از تدابیر ناظر بر تضمین کیفیت، بحث آزمون جامع (پایانی) است، اظهار داشت: بر این باوریم که خروجی این دانشگاه نباید از شایستگی های معلمی مورد انتظار به دور باشد.

وی با تاکید بر اینکه معلمان باید شایسته ترین ها باشند و حتی نباید افراد  میان مایه  را  به آموزش و پرورش گسیل کنیم، خاطرنشان کرد: اگر این اتفاق به نام دانشگاه فرهنگیان بیفتد، جبران ناپذیر است و کسانی را که به این دانشگاه دل بسته اند را مایوس می کند.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان بیان کرد: اراده و خواست ما این است تا کسانی که از دانشگاه فرهنگیان فارغ التحصیل می شوند، سفیران تحول تعالی در آموزش و پرورش باشند؛ به همین منظور ارزشیابی از خروجی دانشگاه یعنی برگزاری آزمون جامع در کنار سایر تدابیر ناظر به ارتقاء کیفیت اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

دکتر مهر محمدی تصریح کرد: ارزیابی در دانشگاهی که متولی تعلیم و تربیت است با دانشگاه های دیگر وجوه مشترک و افتراقی دارد که وجوه افتراق آن برگزاری آزمون جامع در دانشگاه فرهنگیان در مقطع کارشناسی است؛ در حالی که در دانشگاه های دیگر این آزمون در سطح تحصیلات تکمیلی برگزار می شود.

وی با بیان این مطلب که در کشور ما تربیت معلم کم و بیش در دانشگاه فرهنگیان متمرکز شده است، تصریح کرد: باید مانند کشورهای دیگر 2 موضوع فراغت از تحصیل و کسب مدرک و کسب گواهی شایستگی تحصیلی را از یکدیگر تفکیک کنیم؛ این دو نباید لازم و ملزوم و علت و معلول یکدیگر باشند.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان با تاکید بر اینکه تدبیر برگزاری آزمون جامع در خدمت تضمین کیفیت است، گفت: این آزمون باید از طریق تزریق انگیزه ی تلاش و یادگیری در شرایط مطلوب در طول دوره تحصیلی،  دست یابی به اهداف کیفی را تسهیل کند.

دکتر مهرمحمدی با اشاره به اینکه آزمون جامع در کشورهای دیگر توسط دستگاه  بهره بردار که دستگاه  تعلیم و تربیت  است انجام می شود، عنوان کرد: این آزمون در ایران ساخته و پرداخته دانشگاه فرهنگیان است و طراحی و اجرای آن نیز توسط دانشگاه صورت می گیرد.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه صدور گواهی صلاحیت تا حدودی یک تدبیر ناگزیر است، خاطرنشان کرد: در ژاپن اخیرا دانشگاه های دولتی که متولی تعلیم و تربیت هستند، موقعیت متزلزلی پیدا کردند؛ چرا که در رقابت با دانشگاه های خصوصی عملکرد بسایر ضعیف تری دارند.

وی با اشاره به اینکه آزمون جامع ابزاری است برای بررسی اینکه آیا دانشجومعلمان به ظرفیت نسبی اجتهاد حرفه ای در معلمی رسیده اند یا خیر؟، گفت: طرح اولیه این آزمون تدارک دیده شده و اصل ایده را پذیرفتیم اما طرح عملیاتی آن آماده نشده است و از همه کسانی که علاقه مند هستند دعوت می کنم نظرات خود را در خصوص این آزمون بیان کنند.

دکتر مهرمحمدی با بیان این مطلب که در پیش نویس اولیه آزمون جامع 7 مولفه در نظر گرفته ایم، تصریح کرد: مولفه نخست، موقعیت های فرضی یاددهی و یادگیری و تجزیه و تحلیل واکنش های مکتوب دانشجومعلمان است که از مجموع هزار امتیازی که برای این آزمون در نظر گرفته ایم، 100 امتیاز به این مولفه اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: مولفه دوم؛ اجرای فنون در حضور کارشناسان، مولفه سوم؛ گزارش روایت پژوهی، مولفه چهارم؛ شرح پرسش هایی توسط دانشجو معلمان، مولفه پنجم؛ تشریح یک تم مانند تشریح لذت بخش ترین بخش در کار معلمی، مولفه ششم؛ کیفیت کارپوشه و مولفه هفتم؛ معدل دروس رسمی است.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان ادامه داد: در دانشگاه فرهنگیان قانون متعهدین به خدمت مبنای عمل است و از طرفی دیگر بر اجرای آزمون جامع  تاکید داریم که در اثر آن امکان ریزش وجود  خواهد داشت. این پارادوکس در مقابل ما وجود دارد.

وی تصریح کرد: برای رفع آین پارادوکس پیشنهاد این است که کسانی از هزار امتیاز تعیین شده مثلا 700 یا 800 امتیاز می آورند گواهی دائمی صلاحیت بگیرند و برای کسانی که از این سطح پایین تر هستند گواهی صلاحیت موقت صادر شود و این افراد باید با الزاماتی که دانشگاه پیش روی آنها قرار می دهد و با تلاش بیشتر و ارتباط مستمر با دانشگاه سعی کنند این گواهی موقت را به دائمی تبدیل کنند.


| شناسه مطلب: 30022

تعداد بازدید: 7663 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران