اعضای هیأت رئیسه ی دانشگاه فرهنگیان


 

باسمه تعالی

معرفی اعضای هیأت رئیسه دانشگاه فرهنگیان

تصویر نام و نام خانوادگی مدرک و رشته ی تحصیلی  سوابق علمی و اجرایی

دکتر حسین خنیفر

رئیس دانشگاه فرهنگیان

دکتری 

مدیریت و برنامه ریزی 

رزومه

حجت الاسلام و المسلمین

سید امین اله دادگر

مسؤول دفترنهادنمایندگی مقام معظم رهبری

  رزومه

طاهر روشندل اربطانی

معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی

دکتری

مدیریت رسانه

رزومه

دکتر علی باقر طاهری نیا

معاون پژوهشی و فناوری

دکتری

زبان وادبیات عرب

رزومه
دکتر پرویز انصاری راد
 
 معاون دانشجویی

دکتری

زمین شناسی

رزومه

دکتر رضا کچوئیان جوادی

سرپرست معاونت نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت

دکتری تخصصی

مدیریت آموزشی

رزومه

دکتر علی خاکی

معاون طرح و برنامه و توسعه منابع

 دکتری تخصصی

سازه در معماری

رزومه

دکتر علی محمدی

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی 

 

دکتری 

مدیریت وبرنامه ریزی

رزومه
 

حمیدرضا حوری

سرپرست دفتر مرکزی حراست و مشاور ریاست

 

 

رزومه

 


نظرات کاربران (33)