دکتر عباس خورشیدی به سمت مشاور عالی دانشگاه فرهنگیان منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر جهانبخش محبی نیا سرپرست دانشگاه فرهنگیان، دکتر عباس خورشیدی، به عنوان مشاور عالی دانشگاه فرهنگیان منصوب شد. در بخشی از این حکم آمده است : استاد گرانقدر جناب آقای دکتر عباس خورشیدی ........نظر به سوابق علمی و تجارب ارزشمند و مثبتی که در زمینه های مختلف مسائل آموزشی تربیتی دارید، جنابعالی را به مدت یک سال، به عنوان مشاور عالی این دانشگاه منصوب می نمایم.

طی حکمی از سوی دکتر جهانبخش محبی نیا سرپرست دانشگاه فرهنگیان، دکتر عباس خورشیدی، به عنوان مشاور عالی دانشگاه فرهنگیان منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است : استاد گرانقدر جناب آقای دکتر عباس خورشیدی ........نظر به سوابق علمی و تجارب ارزشمند و مثبتی که در زمینه های مختلف مسائل آموزشی تربیتی دارید، جنابعالی را به مدت یک سال، به عنوان مشاور عالی این دانشگاه منصوب می نمایم.


| شناسه مطلب: 335

تعداد بازدید: 5621 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران (2)