دکتر مهر محمدی، سرپرست دانشگاه فرهنگیان:

رویکرد ما به تربیت معلم باید به عنوان یک برند قابل عرضه در سطح جهانی مورد توجه قرار گیرد.

دکتر مهر محمدی، سرپرست جدید دانشگاه فرهنگیان، ضمن سخنانی، تحقق آرمان های نظام را در گرو توجه به آموزش و پرورش دانست و گفت: باید برای دستیابی به خروجی مناسب آموزش و پرورش، فضای نقد و نقادی در ارتباط با آموزش و پرورش و البته دانشگاه فرهنگیان رواج داشته باشد.

وی، افزود: امر تربیت، پیچیده تر از آن است که بتوان در فضایی به دور از نقد و به اصطلاح تک صدایی آن را به نیکویی مدیریت کرد، همه باید از هر ظرفیتی که دارند استفاده کنند تا مگر آموزش و پرورش، روزگار بهتری را تجربه کند و در یک جمله طراز نظام جمهوری اسلامی باشد.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان، با اشاره به جایگاه دانشگاه فرهنگیان، گفت: باید دید چگونه می شود این دانشگاه را به عنوان دستگاهی که نقش یک نهاد فکری قابل اطمینان در خدمت آموزش و پرورش را ایفا نماید، ساماندهی کرد.

وی، نیل به جایگاه در خور دانشگاه فرهنگیان را وفق مواردی که در اساسنامه پیش بینی شده، دانست و افزود: در پاره ای موارد، باز هم بر مبنای اساسنامه و با بهره مندی از خرد جمعی می توان، به ایجاد پاره ای تغییرات نیز، اندیشید که به برند تربیت معلم جمهوری اسلامی ایران نزدیک تر شویم.

دکتر مهر محمدی، افزود: بانیان اساسنامه هم، در ماده مستقلی برای ایجاد تغییرات، ساز و کارهایی را پیش بینی کرده اند؛ لذا اگر ملتزم به اساسنامه هستیم، باید به تغییراتش نیز ملتزم باشیم تا بتوانیم از دانشگاه فرهنگیان، این دستاورد ارزشمند، در خدمت تعالی آموزش و پرورش، به نیکویی پاسداری و حراست کنیم و شکر نعمت را به جا آوریم.

وی، یکی ازعلل حضور خود در دانشگاه فرهنگیان را وجود اشتراکات فکری با دکتر فانی، در خصوص اهمیت نیروی انسانی برشمرد و گفت: باور مشترک به نیروی انسانی به عنوان نقطه عزیمت تحول در آموزش و پرورش  و همچنین وابسته بودن تعیین سقف کیفیت در آموزش و پرورش به آن، یکی از عوامل حضورم در اینجاست.

دکتر مهر محمدی، دومین اشتراک و دلیل حضور خود در دانشگاه را نگاه مشترک به دانشگاه، به چشم یک فرصت و نقطه عطف نهادی در دستگاه آموزش و پرورش دانست که باید قدر دانسته شود.

وی، تصریح کرد: نگاه های ویژه ای در زمینه ی تربیت نیروی انسانی در این دانشگاه دارم و معتقدم برای مسأله تربیت معلم باید با اجماع، همگرایی و تکاپوی دائمی، به سطحی دست یابیم تا تربیت معلم ما به عنوان یک برند قابل عرضه در سطح جهانی مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان، اولویت نخست و کوتاه مدت خود را، آغاز سال تحصیلی و ساماندهی وضعیت موجود برای شروع مهر و فراهم کردن زمینه برخورداری ده ها هزار دانشجو معلم از تجربه مثبت تحصیلی دانست.

وی، برنامه بلند مدت خود را تبدیل دانشگاه فرهنگیان به یک دانشگاه معتبر در سطح کشور، منطقه و حتی جهان عنوان کرد و افزود: حمایت همه ارکان و به رسمیت شناختن شأن و جایگاه دانشگاه توسط اجزای آموزش و پرورش و  تجدید نظر در  برخی رویه ها که متضمن نگاه توأم با استقلال، نشانه برخورد با دانشگاه به عنوان یک موجود بالغ ضروری است. وی، خاطر نشان کرد: بی توجهی به استقلال، یعنی بی توجهی به شأن تاریخی مقوله ی دانشگاه و این، با زمینه های پیدایش این نهاد در جوامع انسانی تناقض دارد.

دکتر مهر محمدی، در ادامه به تعدادی از برنامه ها و ضرورت های پیش رو، برای تحقق اهداف دانشگاه فرهنگیان پرداخت که عبارتند از:

 

- حمایت همه اجزاء و ارکان وزارت آموزش و پرورش در  سطح ستاد و استان ها و به رسمیت شناختن شأن دانشگاه و جایگاه آن

- پشتیبانی وزارت علوم از دانشگاه فرهنگیان، در عین توجه به اهمیت و اختصاصات تربیت معلم به عنوان یک امر خطیر ملی و فرادستگاهی؛

- توجه شخص رییس جمهور به عنوان رییس هیأت امنا به دانشگاه فرهنگیان و حضور در هیأت امنا به عنوان مصداق بارز تدبیر و امید؛

- توسعه تحصیلات تکمیلی و ارائه خدمات ویژه به نیروی انسانی  آموزش و پرورش با ایجاد نوآوری در طراحی برنامه ها متناسب با نیاز های حرفه ای دانش آموختگان؛

- تقویت کارکرد پژوهشی و تولید دانش در عرصه های علوم تربیتی و تربیت معلم، در این جهت، حتی الحاق پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به دانشگاه فرهنگیان به عنوان ظرفیتی بالفعل موضوعی قابل بررسی است؛

- توسعه تعاملات بین المللی با توجه به بین المللی شدن آموزش عالی در عصر جدید، تعاملات علمی و حتی دانشجویی را باید به رسمیت بشناسیم؛

- ساماندهی و جذب اعضای هیأت علمی؛

- پیش بینی ساز و کارهای لازم برای ایجاد محیطی با نشاط و شاداب در پردیس های دانشگاهی چرا که معلمان آینده اگر چنین محیطی را تجربه کنند، امید می رود که برای دانش آموزان خود، چنین محیطی را تدارک ببینند؛

- برخوردار شدن از قطب علمی در زمینه تعلیم و تربیت اسلامی؛

- راه اندازی اتوماسیون جامع اداری، آموزشی و پژوهشی

دکتر مهرمحمدی، در پایان، بر مشارکت کلیه دلسوزان و صاحبنظران عرصه ی تعلیم و تربیت در درون و برون آموزش و پرورش تأکید کرد و تحقق شرایط یاد شده برای دانشگاه را در گروی آن دانست.


| شناسه مطلب: 3748

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران (8)