دانشگاه امام صادق (ع ) با مشارکت دانشگاه فرهنگیان برگزار کرد:

هم اندیشی تعلیم و تربیت و سبک زندگی اسلامی درمدرسه

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری، هم اندیشی «تعلیم و تربیت و سبک زندگی اسلامی در مدرسه» توسط پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(علیه السلام) و با مشارکت دانشگاه فرهنگیان برگزار شد.

در این همایش که با حضور معاونت پژوهش و فناوری و فرهنگی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، بخشی از سخنرانی ها و مقالات علمی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان  ارایه شد.

محورهای این همایش به شرح زیر بوده است:

-الزامات مدیریت آموزشی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی

-ارتقای کیفیت آموزشی و سبک زندگی اسلامی

-اقتضایات ترویج سبک زندگی اسلامی در تربیت معلم

-توانمند سازی دانش آموزان در پیشبرد سبک زندگی اسلامی

-فرهنگ سازی استفاده از فضای مجازی در مدارس در راستای سبک زندگی اسلامی

-نقش مشارکت دانش  آموزان در ترویج سبک زندگی اسلامی

-نقش مشارکت اولیاء درترویج سبک زندگی اسلامی

نقش مشاور در تبیین سبک زندگی اسلام


| شناسه مطلب: 48672

تعداد بازدید: 1168 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران