تولید داخلی؛ و اشتغال و عمدتاً اشتغال جوانان؛ نقاط کلیدی اصلی در مجموعه اقتصاد مقاومتی می باشد

 


| شناسه مطلب: 75333

تعداد بازدید: 3779 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران