اولین نشست مجازی حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

اولین نشست از برنامه« نشست های مجازی حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی»

   این جلسه به صورت ویدیو وب کنفرانس و به ریاست جناب آقای دکتر موسی پور در تاریخ 14/08/1396 در سالن دکتر شریعتمداری دانشگاه ، با حضور مجازی روسای پردیس ها و معاونان آموزشی و با موضوع « اجرای پودمان دوم مهارت آموزی» برگزار گردید.جناب آقای یعقوب نژاد از معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی و جناب آقای دکتر مروت از معاونت فرهنگی دانشگاه، از دیگراعضاء حاضر در جلسه بودند. 

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر موسی پور ضمن گرامیداشت روز فرهنگ عمومی، بر توجه به عرصه فرهنگ و اعتلای فرهنگ در فضای حرفه ای و شغلی خصوصا با امعان نظر به تربیت معلم تاکید نمودند. در ادامه ایشان فعالیت های صورت گرفته برای برگزاری پودمان دوم را تشریح نمودند.

ایشان یادآور شدند به منظور اجرای موثر برنامه کار آموزی مهارت آموزان، معاونت های آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه و مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت در اقدامی مشترک تلاش نمودند تا زمینه اجرایی شدن راهنمای عملی کارآموزی مهارت آموزان که توسط دانشگاه فرهنگیان تهیه شده است را فراهم نمایند.

همچنین افزودند یکی از نقاط قوت پودمان دوم بهره گیری از ظرفیت باتجربه؛ توانمند و برخوردار از منش و شخصیت والای معلمی (معلمان راهنما) درکنار مهارت آموزان می باشد تا در زمینه طراحی آموزشی تدریس موثر و سازنده، مدیریت فعال کلاس، ارزشیابی تحصیلی، پیوند یادگیری های مدرسه ای با سایر موقعیت های یادگیری و... یاری نمایند. معلم راهنما با همکاری مهارت آموز زیرنظر معلم راهنما برنامه یادگیری و توسعه حرفه ای را تدوین و تنظیم نموده و با هماهنگی یگدیگر نسبت به اجرا و ارزشیابی آن اقدام می نمایند و همزمان مهارت آموز ملزم به اجرای برنامه تدوین شده می باشد.

در فرایند کارآموزی معلم راهنما ضمن آشنایی با انتظارت برنامه یادگیری حرفه ای در دانشگاه فرهنگیان و ایجاد بستر مناسب برای تحقق اهداف پیش بینی شده برنامه، اقدام به همراهی با کارآموز در مطالعه، تحلیل و تبیین موقعیت مدرسه، کلاس درس، دانش آموزان و والدین، تحلیل عملکرد کارآموز در طول دوره آموزشی و ارائه بازخورد به صورت مستمر در فرایند اجرای برنامه آموزش حرفه ای- همکاری در تهیه منابع آموزشی/فضای یادگیری مورد نیاز برای اجرای واحدهای یادگیری طراحی شده در سطح کلاس درس و مدرسه، برنامه ریزی و برگزاری نشست های هفتگی/ ماهانه برای توسعه توانایی های حرفه ای کارآموزان، حضور در نشست های سه جانبه استاد، معلم راهنما و کارآموز برای ارزیابی فعالیت های آموزش حرفه ای، انجام ارزیابی های مرحله ای و کلی در فرایند یادگیری های/عملکرد حرفه ای کارآموز و انعکاس آن در قالب کاربرگ های رسمی به استاد راهنما/پردیس/واحد آموزشی، بهره گیری از دوره های آموزشی/ نشست های تخصصی (حضوری یا غیرحضوری) که از سوی دانشگاه برای توسعه حرفه ای معلم راهنما و تعامل با سایر معلمان راهنما در سطح مدرسه / منطقه برای تبادل تجربیات در زمینه آموزش های حرفه‏ای هستند.

دکتر موسی پور ادامه دادند: هر معلم راهنما بین 1 تا 5 مهارت آموز را راهنمایی می کند و مبنای تمام فعالیت های در فرایند آموزش حرفه ای و ارزشیابی از عملکرد کارآموز کتابچه «راهنمای عمل دروس کارآموزی و آموزش پژوهی» است که توسط دانشگاه فرهنگیان تدوین و در اختیار معلمان راهنما و کارآموزان قرار می گیرد. همچنین در پایان سال تحصیلی از معلمان راهنما و فعال در منطقه/ استان/ ستاد تقدیر به عمل خواهد آمد. ایشان بر همکاری پردیس های دانشگاه با آموزش و پرورش در انتخاب و تایید شایستگی های معلمان راهنما که البته بر عهده معاونین آموزشی / گروههای آموزشی منطقه می باشد؛ تاکید کردند.

در ادامه آقای یعقوب نژاد نکاتی در خصوص زمانبندی و الزامات شروع پودمان دوم و آقای دکتر مروت به تشریح جزییات برنامه فرهنگی دوره مهارت آموزی پرداختند.

سپس معاونین محترم آموزشی مدیریت امور استانی به طرح نظرات و پرسش های خود پرداخته و پاسخ های مقتضی از سوی حاضرین ارائه شده و پیشنهاداتی در رابطه با ارتقای کیفیت دوره مهارت آموزی مورد بررسی و نقد قرار گرفت.

محور های اصلی این جلسه به شرح زیر می باشد:

  • بررسی روند دوره مهارت آموزی و اقدامات انجام شده برای معرفی مهارت آموزان به پودمان دوم
  • تشریح فرایند و جزییات مربوط به درس های کارآموزی و آموزش پژوهی
  • بررسی چگونگی انتخاب و پراخت حق الزحمه معلمان راهنما
  • تبادل نظر و پرسش و پاسخ با معاونین محترم آموزشی مدیریت امور استانی در خصوص الزامات اجرای پودمان دوم
  • تبادل نظر و پرسش و پاسخ با معاونین محترم آموزشی مدیریت امور استانی در رابطه با ارتقای کیفیت دوره مهارت آموزی


| شناسه مطلب: 90907

تعداد بازدید: 405 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران