محورهای چهارمین همایش ملی تربیت معلم

1.ابعاد فلسفی، اجتماعی، اقتصادی، روان­شناختی و فرهنگی تربیت معلم

 • رسالت دانشگاه فرهنگیان و آینده تربیت معلم
 • فلسفه تربیت معلم
 • آموزش حقوق شهروندی و برنامه درسی تربیت معلم
 • آموزش حقوق شهروندی و روش های آموزشی در تربیت معلم
 • حقوق شهروندی و حقوق دانشجویان
 • آموزش شهروندی و نقش معلم
 • الگوهای آموزش حقوق شهروندی به دانشجو معلمان
 • جایگاه و نقش فعالیت­های فرهنگی و برنامه­های غیررسمی (انتخابی/ اختیاری) در دستیابی به شایستگی های معلمی
 1. ساختارسازی در تربیت معلم
 • سند تحول بنیادین و تربیت معلم
 • نقشه جامع علمی کشور و تربیت معلم
 • سند دانشگاه اسلامی و تربیت معلم
 •  اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم
 • مفهوم سازی و ایده پردازی در مدیریت، ساختار و تشکیلات تربیت معلم
 • نقد و ارزیابی الگوهای پذیرش دانشجو در تربیت معلم
 1. برنامه درسی تربیت معلم و حرفه­آموزی
 • سند برنامه درسی ملی و تربیت معلم
 • آموزش شهروندی، برنامه های غیررسمی و غیرمتشکل تربیت معلم
 • برنامه های درسی در تربیت معلم
 • نقش و جایگاه کارورزی و کارآموزی در تربیت معلم
 • تربیت معلم در حوزه های خاص(تربیت معلم چند پایه- تربیت معلم چند موضوعی- تربیت معلم روستایی و عشایری-آموزش و پرورش استثنایی)
 • الزامات آموزش فعال و پژوهش محور در تربیت معلم

۴. آموزش و بهسازی معلمان

 • رویکردها و نظریه­های  نوین در آموزش و بهسازی معلمان
 • نیازسنجی آموزش و بهسازی معلمان
 • بهسازی معلمان و آموزش­های نوآورانه
 • رویکردهای موثر در ارزشیابی برنامه­های بهسازی معلمان
 • موانع آموزش و  بهسازی معلمان
 • مدل­های تعالی و استانداردهای آموزش و بهسازی معلمان
 • عوامل موثر بر آموزش و بهسازی معلمان
 • جایگاه آموزش و بهسازی معلمان در برنامه­های توسعه
 • راهبردهای موثر در آموزش و بهسازی معلمان
 • تأثیر آموزش و بهسازی معلمان بر کیفیت آموزش
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهسازی معلمان
 • شایستگی­ها و صلاحیت­های حرفه­ای معلمان
 • اخلاق حرفه­ای در آموزش و یادگیری

۵. فناوری­های نوین و تحول در تربیت معلم

 • تلفیق فناوری در برنامه­های درسی تربیت معلم
 • فناوری­های نوین و روش­های آموزشی موثر
 • فناوری­های نوین و تحول در نظام ارزشیابی معلمان
 • فرایندهای تحول و نوآوری در تربیت معلم
 • ارائه مدل­های نوین در پذیرش دانشجو
 • چالش­ها و فرصت­های فناوری در تربیت معلم
 • راهکارها و راهبردهای موثر در بکارگیری فناوری در تربیت معلم
 • رویکردهای نوین در توسعه برنامه­های تربیت معلم
 • مدیریت دانش و اطلاعات در تربیت معلم
 • نوآوری و خلاقیت در برنامه­های تربیت معلم
 • نقش تربیت معلم در توسعه پایدار
 • آینده­نگری و آینده­پژوهی در تربیت معلم
 • بهبود ساختارها و برنامه­های توسعه تربیت معلم
 • طراحی، تولید و توسعه محتوای الکترونیکی در تربیت معلم
 • رویکردهای نوین در سیستم­های اطلاعاتی تربیت معلم
 • چالش ها و موانع توسعه فناوری­های نوین در تربیت معلم
  سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش
 • مدیریت دانش در یادگیری الکترونیکی
 • سیستم­های مدیریت یادگیری
 • محیط­های یادگیری تعاملی
 • راهبردها و استراتژی­های جدید یادگیری و آموزش در تربیت معلم
 • روش­های ارزشیابی در محیط­های یادگیری تلفیقی
 • تحول و نوآوری در پژوهش­های تربیت معلم
 • راهکارهای بهبود وتوسعه فضاهای آموزشی مبتنی بر تحول

 


| شناسه مطلب: 91302

تعداد بازدید: 445 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران