صدور مجوز چهار نشریه علمی تخصصی در حوزه آموزش

در راستای تحرک بخشی علمی پژوهشی و تولید علم نافع مورد نیاز آموزش، معاونت پژوهشی و فناور ی اقدام به صدور مجوز چهار نشریه علمی تخصصی با عناوین  پژوهش در آموزش شیمی، پژوهش در آموزش زبان و ادبیات فارسی، پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب و پژوهش در آموزش علوم ورزشی به ترتیب بر ای استانهای آذربایجان شرقی، مازندران، خوزستان و تهران نمود.لازم به ذکر است این معاونت طی نامه ای به شماره 600/6547/50000/ د مورخ 01/ 06/1396شیوه نامه نشریات علمی را به استان ها ارسال کرد که از میان 14 درخواست دریافتی از استان ها و بررسی مدارک و مستندات در ششمین نشست شورای تخصصی نشر بررسی و نهایتا چهار مجوز صادر گردید.

 


| شناسه مطلب: 91488

تعداد بازدید: 230 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران