دکتر توماس هایس در نخستین سمپوزیوم تربیت معلم تطبیقی بیان کرد:

طراحی و معرفی سیستم های پشتیبان IT جدید برای تقویت آموزش یادگیری

 

 دکتر توماس هایس پژوهشگر حوزه های کاربری IT در آموزش عالی با محوریت یادگیری دانشجویان از دیگر سخنران های نخستین سمپوزیوم تربیت معلم تطبیقی به معرفی سیستم های پشتیبان IT جدید برای تقویت آموزش یادگیری پرداخت.

وی با بیان اینکه چشم انداز آموزشی تا حدی به دلیل پیشرفت های پی درپی فناوری، دانش آموزان و دانشجویان همگام و خو گرفته با آن، در حال تغییر است؛ گفت: امروزه شاهد پیشرفت های زیادی در حوزه کاربری  ITدر آموزش هستیم؛ پیشرفتهایی که دانش آموزان مقطع متوسطه آنها را تجربه میکنند اما وقتی به مقطع دانشگاه برسند ممکن است دیگر آنها را تجربه نکنند.

وی در ادامه با تاکید بر آگاهی استادان تربیت معلم از این تغییر و سعی در پیش بینی آنها افزود: این موضوع نه تنها منجر به بروز چالش های علمی می شود بلکه برای کل نظام دانشگاهی نیز چالش آفرین خواهد شد و در اذهان دانش آموزان انتظاراتی را به وجود می آورد.

وی با بیان اینکه انتظار میرود که دانش آموزان در آینده نزدیک از سیستم های IT پیشرفته و سیستم های رابط برای تعامل با مدرسه خود و یا مسئولان آن استفاده کنند  خاطر نشان کرد:  همین موضوع، خود فشار مضاعفی را بر سیستم های پشتیبان که از قبل هم تحت فشار بودند وارد خواهد نمود.

وی با تشریح برخی از  تجربیات خود در طرح های IT و نحوه اجرا و چالش های آنها، در سال های اخیر؛ اجرای این طرح ها را قرار دادن جدیدترین نوآوری فناوری در دسترس دانشجویان و کارمندان به منظور  تقویت و بهبود فضای آموزشی یادگیری و ارزیابی دانشگاه از این مجرا برشمرد.

وی در ادامه اضافه کرد: در همین راستا از سیستم های دانشگاهی کاملا متنوع استفاده کردیم از محیط مجازی یادگیری(VLE)  گرفته تا اپلیکیشن های که ارتباط بخش های اجرایی و اداری را تسهیل می بخشند.

وی همچنین به بیان مطالبی در خصوص podcast،  iTunes U اپلیکیشن های دانشجویی نرم افزار مربوط به رمز ورود کالج ترینیتی،  اپلیکیشن مربوط به هیئت مدیره که در حال حاضر برای انجام امور مدیریتی و اداری دانشگاه بسیار کلیدی و موثر است، طراحی محیط مجازی یادگیری در کالج ترینیتی دوبلین   و در نهایت پیرامون آنچه از یک تیم اگر چه کوچک اما متعهد بر می آید  و یادگیری فراگیر و طراحی MOOCs  پرداخت.


| شناسه مطلب: 92907

تعداد بازدید: 159 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران