دکتر خلیل غلامی در نخستین سمپوزیوم تربیت معلم:

معلمان را طوری تربیت کنیم که خود عامل ایجاد تغییر باشند

 

 خلیل غلامی استاد دانشگاه کردستان با ارائه مقاله خود پیرامون تربیت معلم برای یک عصر بحرانی به بیان فلسفه جدید  وظایف، نقش ها و مهارت های جدید برای مراکز تربیت معلم پرداخت.

وی با بیان اینکه جهان در عصر جدید همواره با چالش های مزمن دست و پنجه   نرم میکند(  همچون جنگ و صلح و تغییرات جوی آب و بهداشت)  و از سوی دیگر فرصتهای مختلف را به دست میآورد(ارزش های انسانی و دموکراتیک پیشرفت در علم و فناوری و تقارب جهانی فناوری ارتباطات و اطلاعات)گفت:  گاهی در عین حال که تصور میکنیم داریم بازی را میبریم در همان حال ممکن است با زنده آن باشیم. این پدیده را عصر  بحرانی می نامم. 

استاد دانشگاه کردستان  معلمان را  بازیکنان اصلی این عصر بحرانی دانست که  باید از قدرت کافی برای مقابله با آن برخوردار بوده و نتایج ارزنده ای را برای جهانی که در آن زندگی می کنند به ارمغان آورند  و تصریح کرد:  آماده کردن معلمان برای مواجهه با این شرایط حساس کار چندان راحتی نیست. موسسات تربیت معلم ممکن است مجبور شوند که برنامه های خود را بازنگری کرده و تغییر دهند و یا حتی درمانی فوری برای این برنامه ها انجام دهند تا بتوانند معلمان را برای دنیای جدید پیش ِروی شان آماده سازند. 

وی به تبیین 4 محور اصلی که بیانگر یکی از ابعاد مهم مورد نیاز برای عملکرد موفقیت آمیز معلمان در دنیای امروزی است، ازجمله   فلسفه تربیت معلم ( فلسفه اختیار/کنش)؛  وظایف و الزامات معلم در دو دسته اولیه (بدیهیات)  و اصلی؛  نقش های معلم همچون تولید برنامه درسی تولید دانش و سفیر فرهنگی و در نهایت  صلاحیت و شایستگی های مورد نیاز معلم ( اخلاقی و منطقی ) پرداخت.

دکتر خلیل غلامی با بیان اینکه  از منظر فلسفه اختیار/  کنش،  لازم است معلمان را طوری تربیت کنیم که خود عامل ایجاد تغییر باشند.

وی  وظایف اولیه معلمان را  فراهم نمودن فرصت های یادگیری مطالب علمی برای دانش آموزان برشمرد و افزود:  وظایف و تعهدات اصلی آنها کمک به دانش آموزان در کسب اخلاق و منش و ویژگی های مثبت است تا به کرامت انسانی سوای مذهب، قومیت و فرهنگ ارج نهند. 

استاد دانشگاه کردستان با بیان اینکه  معلم به عنوان عامل تغییر فقط مصرف کننده محض  دانش که محققان و خبرگان دانشگاهی تولید کرده اند نیست خاطر نشان کرد:  او معلمی  متفکر و کنکاشگر است  و میتوان  در جایگاه "معرفت شناسی" تصور نمود که از آنجا دانش علمی خود یا دانش نقلی که در عملکرد روزانه کاربرد دارد را کسب می کند. 

وی معلمان را سفیران اجتماعی دانست که در مورد چالش های اجتماعی در مدرسه گفتگو می کنند تا آنها را حل و فصل نمایند و تصریح کرد:  این نقش آفرینی ها و وظایف جدید مستلزم آن است که معلمان شایستگی های اخلاقی و فکری را کسب کنند.

دکتر خلیل غلامی  در پایان بحث خود  اظهار کرد:  بسیاری از نظام های تربیت معلم دنیا هنوز در خوابی عمیق به سر میبرند و هنوز برنامه های ابتدایی و خامی که دانش و محتوا را به معلم و پس از او به شاگرد منتقل می کنند را اجرا می کنند.


| شناسه مطلب: 92913

تعداد بازدید: 194 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران