از سوی چارل والتر در سمپوزیوم تربیت معلم ارائه شد:

تربیت معلم جهانی در طلیعه قرن ۲۱ و مطالعات تطبیقی آن

 

چارل والتر استاد مطالعات تطبیقی و بین المللی تعلیم و تربیت دانشگاه نورث وست آفریقای جنوبی در نخستین سمپوزیوم تربیت معلم تطبیقی در اصفهان به معرفی دو دوره کتاب مقالات خود درخصوص تربیت معلم پرداخت.

وی در  کتاب اول خود  با موضوع " تربیت معلم در گستره جهانی"  به تبیین و تشریح مطالبی پیرامون  وضعیت تربیت معلم در بیش از ۹۰ کشور جهان است پرداخت.

چارل والتر با اشاره به گردآوری مقالات صاحب نظران باتجربه حوزه تربیت معلم در سفر به کشورهای مختلف  از انتشار نسخه جدید آن که شامل کشورهای بیشتری نیز می شود در دوره دکتری در سال ۲۰۱۸ خبر داد.

وی ضمن شرح دقیق رویکرد های جهانی در تربیت معلم مطالبی را درخصوص اهداف ترسیم شده برای تربیت معلم،  نظارت بر تربیت معلم، وضعیت، برنامه درسی،  روش های تدریس، نقش تدریس عملی،  طول دوره های تربیت معلم و مدرسان دوره های تربیت معلم ارائه کرد.

استاد مطالعات تطبیقی و بین المللی تعلیم و تربیت از جمله مهمترین مشکلات عالمگیر در این حوزه را تاثیرنابهنگام و فزاینده برنامه های تربیت معلم از شرایط و الزامات ملی هر کشور دانست که کما فی سابق به شدت محدود و به قوت خود باقی می مانند.

وی در ادامه در معرفی کتاب دوم خود تحت عنوان تربیت " شهروند جهانی در تربیت معلم:  مباحث و مسائل نظری و عملی" به بیان  ضرورت توجه به مسئله مهم تربیت شهروند جهانی و لحاظ نمودن آن در برنامه های تربیت معلم پرداخت.

بحث و بررسی نیاز به مطالعات تطبیقی در تربیت معلم از دیگر عناوین مطرح شده در این ارائه بود.


| شناسه مطلب: 92919

تعداد بازدید: 215 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران