دکتر موسی پور در نخستین سمپوزیوم تربیت معلم تطبیقی تبیین کرد:

چالش های برنامه ریزی میان رشته ای تربیت معلم در فرهنگ رشته ای حاکم

 

 در نخستین سمپوزیوم تربیت معلم تطبیقی که به مدت دو روز 4 و 5 آذر با حضور اساتید و صاحبنظران تربیت معلم ملی و بین المللی در اصفهان برگزار شد دکتر موسی پور معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در ارائه مطالب خود به بیان چالش های برنامه ریزی میان رشته ای تربیت معلم در فرهنگ رشته ای حاکم بر آموزش عالی در راستای تدوین و بازنگری برنامه های درسی دانشگاه فرهنگیان پرداخت.

وی با بیان اینکه در ابتدای تاسیس دانشگاه فرهنگیان برنامه ریزی با رویکرد رشته ای صورت گرفته بود بر ضرورت بازنگری برنامه درسی در این دانشگاه تاکید کرد.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با اشاره به تاثیر شرایط و وضعیت دانشگاه فرهنگیان در فرآیند تدوین و بازنگری برنامه درسی گفت: بازنگری و تدوین برنامه درسی جدید می بایست که بر اساس مفاد اسناد بالادستی دانشگاه انجام می گرفت که با توجه به ماهیت فلسفی و تناسب آن با امکانات و شرایط کار دشوار می نمود.

وی تولید برنامه درسی مبتنی بر اسناد بالادستی را نخستین تجربه دانشگاه دانست و خاطر نشان کرد: تدوین و تبدیل مباحث فلسفی بالادستی به مباحث عملی به لحاظ تنوع دیدگاه، نبود تجربه مشترک، نیازمند برنامه ریزی و کار گسترده بود.

دکتر موسی پور با بیان اینکه تربیت معلم ایران تا پیش از این، آموزش تخصصی دروس با تزئین تربیتی بود اظهار کرد: این نگاه موجب شد تا متخصصان رشته ها برای دروس علوم تربیتی سهمی فراتر از 10 درصد قائل نباشند.

وی در ادامه اضافه کرد: رشته های تربیت معلم شامل دو بخش علوم تربیتی و علوم تخصصی است و سهم هریک باید بگونه ای در برنامه درسی تقسیم شود که در نهایت معلم پرورش یابد.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با اشاره به گرایش عمق گرایی و رشته گرایی تخصصی در جمع متخصصان هر رشته تصریح کرد: برای تدوین برنامه مناسب نیاز به تلاش برای رسیدن به اتفاق نظر بود تا برنامه ای تدوین شود که هم جنبه تربیت معلمی و هم جنبه تخصصی داشته باشد.

وی با اشاره به فرایند های انجام گرفته برای تصویب برنامه های آموزش رشته های تخصصی گفت: تشکیل گروه ویژه مباحث تربیت معلمی و پیش بینی میان رشته ای به نام تربیت معلم از اقداماتی بود که برای تصویب برنامه جدید انجام شد.

دکتر موسی پور تصریح کرد: در فضای رشته ای حاکم، تصویب حوزه میان رشته ای تربیت معلم کار بسیار دشواری است و برای تصویب برنامه جدید نیاز به استفاده از چانه زنی بود.

وی با بیان اینکه دستاورد کنونی حاصل شده نیاز به حفظ، توسعه و تکمیل دارد، خاطر نشان کرد: برای جبران نبود متخصص میان رشته ای تربیت معلم دانشگاه تصمیم به اعزام افرادی به صورت بورسیه برای تحصیل آموزش میان رشته ای به سایر کشور ها گرفت.


| شناسه مطلب: 92924

تعداد بازدید: 296 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران