دانشگاه فرهنگیان به برنامه اراسموس پلاس اتحادیه اروپا پیوست.

"ارسموس پلاس" برنامه اتحادیه اروپا در حوزه های آموزش، تربیت، ورزش و جوانان است که از سال 2014 آغاز شده و تا سال 2020  ادامه خواهد داشت. تمرکز اصلی این برنامه بر روی تحرک بین دانشگاهی دانشجویان و کارکنان است. دانشگاه فرهنگیان موفق شد در چار چوب برنامه اراسموس پلاس قراردادی مبنی بر تبادل استاد با دانشکده تربیت معلم دانشگاه علوم کاربردی JAMK فنلاند 2019-2017 امضا نماید. بر اساس این قرار داد چند تن از اساتید دانشگاه فرهنگیان برای انجام کارهای پژوهشی و آموزشی در حوزه تربیت معلم به فنلاند اعزام خواهند شد.

مدیریت همکاری های علمی بین المللی ضمن عرض تبریک این دستاورد به دانشجویان، کارکنان و شورای همکاری های علمی بین المللی دانشگاه تلاش خواهد کرد تا این تبادل در حوزه دانشجویی اراسموس پلاس هم محقق گردد.   


| شناسه مطلب: 93146

تعداد بازدید: 257 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران