دکتر ساکی در دیدار با استادان دانشگاه فرهنگیان در استان خراسان رضوی:

حیات علمی دانشگاه بسته به امر پژوهش است

در اجرای برنامه های هفته پژوهش در مدیریت پردیس های استان خراسان رضوی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در نشست بررسی برنامه ها و مسایل پژوهشی دانشگاه که با حضور استادان و کارگزاران حوزه پژوهش در  پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد برگزار گردیده بود شرکت نمودند . در این نشست دکتر ساکی با تبیین جایگاه پژوهش در دانشگاه فرهنگیان و  با اشاره به شعار هفته پژوهش دانشگاه ، توسعه پژوهش در تربیت معلم را موجبات توسعه بنیه علمی – پژوهشی در کشور دانستند که باید همه به تحقق آن اهتمام داشته باشند . معاونت پژوهش و فناوری ، پژوهشگری و آموزشگری را فعالیتی درهم تنیده ، یکپارچه و مرتبط با یکدیگر دانستند که باید استادان همزمان به رشد هر دوی آنها اهتمام داشته باشند . دکتر ساکی عرصه پژوهش در دانشگاه را در بر گیرنده دو بعد عمومی و اختصاصی دانستند که در بعد عمومی به مدیریت تربیت معلم پرداخته می شود و در بعد اختصاصی  پژوهش به بحث چگونگی آموزش در رشته های تخصصی توجه می شود . وی افزودند به این ترتیب می توان آموزش پژوهی را سیاست اصلی  و عمده پژوهش در دانشگاه معرفی نمود . معاون پژوهش و فناوری در ادامه به بیان عملکرد و فعالیتها و برنامه های حوزه پژوهش پرداختند و موفقیتها را در اینخصوص قابل توجه ذکر نمودند .

در انتهای جلسه استادان حاضر سوالات و پیشنهادات خود را در ارتباط با برنامه و فعالیتهای پژوهشی مطرح ساختند . شرکت در مراسم هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران ،  بازدید  از کتابخانه نور پردیس شهید هاشمی نژاد و نمایشگاه بین المللی ناشران جهان اسلام  و کتابخانه باز پردیس شهید بهشتی از دیگر برنامه های معاونت پژوهش و فناوری در سفر یکروزه خود به مشهد بوده است .

 


| شناسه مطلب: 93411

تعداد بازدید: 202 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران