ششمین جلسه مشترک مجازی حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

پیرو نامه شماره 300/10738/50000/د مورخ 11/8/96 ششمین جلسه مشترک مجازی حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان با حضور معاونان محترم آموزشی مدیریت امور استانی دانشگاه در ساعت 10 تا 12 روز یکشنبه مورخ 26/9/96 در سالن شهید باهنر سازمان مرکزی دانشگاه با حضور 22 استان و نیز جناب آقای دکتر موسی پور و آقای یعقوب نژاد برگزار شد.

در این جلسه دکتر موسی پور به بیان خلاصه ای از تصمیمات و فرایندهای شرح داده شده در جلسه پنجم (مورخ 19/9/96) پرداختند. در ادامه شرکت کنندگان به تبادل نظر و پرسش و پاسخ در مورد شیوه اجرای دوره و خصوصا انتخاب واحد مهارت آموزان پرداختند. افزایش کیفیت دوره مهارت آموزی با عنایت به آسیب شناسی انجام شده از برگزاری الگوی دوم، لزوم همکاری بیشتر وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل در جریان برگزاری دوره مهارت آموزی،  تاکید بر دریافت و ثبت سریعتر اطلاعات معلمان راهنما در سامانه گلستان، تعیین تکلیف نهایی دروس مجازی و ارائه رهنمود در خصوص دوره آتی مهارت آموزی، از اهم مسایل مطرح شده در جلسه بودند.


| شناسه مطلب: 94366

تعداد بازدید: 443 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران