مدیر کل دفتر مرکزی حراست عنوان کرد:
حراست نقش بسزایی در تصمیم سازی برای مدیران دارد .

آقای دلقندی در مراسم معارفه مدیر کل جدید دفتر مرکزی حراست با تأکید بر رعایت اخلاق مداری در قسمتی از سخنانشان گفتند:مبنای ما اخلاق است و من هم قبل از هر چیز یک معلم هستم. ما باید همواره اخلاق معلمی(نجابت، مهر و عاطفه به دانش آموزان) را حفظ کنیم و دانشجویان را فرزندان خود بدانیم.
مدیر کل دفتر مرکزی حراست در ادامه سخنانشان با تأکید بر اهمیت نقش مهم و تأثیرگذار حراست در تصمیم سازی برای مدیران گفتند: ما در حراست سه رویکرد را دنبال می کنیم: 1- اخلاق 2- شرع 3- قانون .
دلقندی گفت: شناسایی و احصاء آسیب ها، تهدیدات و نارضایتی دانشجویان باید سرلوحه کار حراست قرار بگیرد و در تصمیم سازی و تصمیم گیری به مدیران کمک کند.
حراست ها نباید به مسائل جناحی، خطی و سیاسی ورود نمایند. وی در ادامه گفت: همکاران حراست در دانشگاه باید نگاه فرهنگی داشته باشند نه امنیتی.
مدیر کل دفتر مرکزی حراست در قسمت پایانی سخنانش با تأکید بر استفاده از خرد جمعی گفت: باید جذب حداکثری و دفع حداقلی داشته باشیم و ارباب رجوع و دانشجویان را مورد تکریم قرار دهیم.


| شناسه مطلب: 95291

تعداد بازدید: 243 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران