نماینده سازمان حراست کل کشور:
حراست ها نقش چراغ را دارند و برای مدیران تصمیم سازی می نمایند.

نماینده سازمان حراست کل کشور در مراسم معارفه مدیر کل جدید دفتر مرکزی حراست در قسمتی از سخنان خود ضمن اشاره به توجه ویژه مقام معظم رهبری به دانشگاه فرهنگیان گفت: با عنایت به اینکه دانشگاه فرهنگیان تنها دانشگاهی است که در آن شخصیت معلمان ساخته می شود و شرایط ویژه این دانشگاه، کارکنان این دانشگاه نیز باید متفاوت باشند و بصورت ویژه انتخاب شوند.
ایشان در ادامه گفتند: رئیس دانشگاه و مدیران مؤفق و شایسته،موجب تربیت معلمین کارآمد و در نهایت دانش آموزانی شایسته و بانشاط می گردند.
 نماینده سازمان حراست کل کشور گفت: هم اکنون صد و بیست هزار نیروی حراستی در کشور فعالیت می کنند که با تصمیم سازی و ارائه مشاوره به مدیران، ایشان را در راستای اتخاذ تصمیم های صحیح کمک می نمایند.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی، به پیچیدگی موضوع کار فرهنگی پرداخت و خاطرنشان کرد: تهدیدات فرهنگی، نیاز به کار نرم افزاری دارد و به تناسب آن حراست ها نیز باید تخصصی شوند.
ایشان در ادامه سخنانشان گفتند: حراست ها در مجموعه، نقش چراغ را دارند نه چماق و با احصاء آسیب ها، فرصت ها و نیازمندی های مجموعه و به تناسب آن با انجام کارهای علمی و نرم افزاری، محیطی امن ایجاد می نمایند.

 


| شناسه مطلب: 95332

تعداد بازدید: 274 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران