انتصاب قائم مقام دفتر مرکزی حراست

آقای دلقندی مشاور ریاست و مدیر کل دفتر مرکزی حراست، در حکمی آقای ماجدی نیا را به سمت قائم مقام دفتر مرکزی حراست منصوب نمود.


| شناسه مطلب: 95723

تعداد بازدید: 286 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران