دومین جلسه ی هماهنگی با پژوهشکده سوانح طبیعی برگزار شد

به گزارش معاونت دانشجویی در روز شنبه مورخ 96/10/16 دومین جلسه ی هماهنگی با پژوهشکده سوانح طبیعی با حضور احمدی توانا به نمایندگی از پژوهشکده و معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان و جمعی از همکاران ادارات بهداشت و سلامت و اداره خدمات دانشجویی در دفتر مدیر کل اداره خدمات برنامه ریزی، خدمات و رفاه دانشجویی برگزار شد. در این جلسه پیرامون تفاهم نامه موجود بین دانشگاه فرهنگیان با پژوهشکده سوانح طبیعی در خصوص طراحی، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی "مدیریت جامع سوانح طبیعی" به تبادل نظر  پرداخته شد و مقرر شد بدلیل حساسیت شرایط کنونی کشور در اسرع وقت در صف و ستاد برنامه های تعیین شده عملیاتی گردد. همچنین در این جلسه مقرر گردید آموزش های عمومی و تخصصی در سطح پرسنل – دانشجومعلمان و آموزش های خاص به پرسنل سراهای دانشجویی ارائه گردد. و برای بخشی از نیروهای با انگیزه و علاقمند دانشگاه فرهنگیان به عنوان "مدرس دوره های تخصصی"  آموزش های لازم تدوین شود. و ضمنا برای شرکت کنندگان دوره گواهی ضمن خدمت صادر می گردد.


| شناسه مطلب: 95980

تعداد بازدید: 155 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران