دکتر خنیفر تاکید کرد:

پیگیری وضعیت هیات علمی دانشگاه فرهنگیان از اولویت دارترین برنامه های دانشگاه است

 
دکتر خنیفر سرپرست دانشگاه فرهنگیان ضمن حضور در جلسه اجرایی هیات علمی جذب، تاکید کرد: با رویکرد جدید و مجدانه موضوع هیات علمی همکاران را پیگیری و امیدوارم تا پایان سال خبر های خوبی برای همکاران عزیز داشته باشیم.


| شناسه مطلب: 96060

تعداد بازدید: 1642 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران