بازدید سرزده سرپرست دانشگاه فرهنگیان از معاونت های پژوهش و نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

بازدید سر زده دکتر خنیفر از معاونت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و پژوهش امروز یکشنبه هفدهم دی انجام شد.

در این بازدید همکاران دانشگاه فرهنگیان رو در رو با دکتر خنیفر گفتگو کردند.

 

 

 

 

 

 

 


| شناسه مطلب: 96109

تعداد بازدید: 1851 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران