دکتر خنیفر در شورای عالی فرهنگیان استان خراسان رضوی:

بزرگترین ماموریت دانشگاه فرهنگیان برگرداندن تربیت معلم ها بر روی ریل اصلی خود است

سرپرست دانشگاه فرهنگیان تاکید کرد: بزرگترین ماموریت دانشگاه فرهنگیان برگرداندن تربیت معلم ها بر روی ریل اصلی خود است.
دکتر خنیفر در شورای عالی فرهنگیان استان خراسان رضوی که در استانداری برگزار شد گفت: من 46 چالش در دانشگاه فرهنگیان احصاء کردم که بسیار از آنان قابل حل است.

وی ضمن تاکید بر افزایش بعد کمی و کیفی برنامه های جذب دانشجو در مراکز تربیت معلم ها خواستار اهتمام ملی برای ارتقاء سطح کیفی تربیت نیروی انسانی در حوزه تعلیم و تربیت کشور شد.

همچنین حسینی معاون سیاسی اجتماعی استاندار خراسان رضوی رویکرد توجه به دانشگاه فرهنگیان در دولت تدبیر و امید را امید بخش و تعیین کننده دانست.


| شناسه مطلب: 96406

تعداد بازدید: 580 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران