دکتر ساکی در آئین اختتامیه جشنواره پویش و تجلیل از پژوهشگران برتر تاکید کرد:

برای دسترسی به جامعه دانایی محور باید تربیت معلم پژوهش محور باشد

دکتر ساکی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در مراسم اختتامیه جشنواره پویش و تجلیل از پژوهشگران برتر با اشاره به وضعیت دانشگاه فرهنگیان در حوزه های پژوهش و بحث های علمی ابراز امیدواری کرد: با تجارب غنی و نگاه سرپرست دانشگاه جایگاه پژوهش در دانشگاه ارتقاء یابد و مسیر رشد خود را ادامه دهد.

وی با بیان اینکه هر روز باید روز پژوهش باشد و امر پژوهش نباید محدود به یک هفته باشد افزود: در هفته پژوهش امسال دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور تبدیل به کارگاه بزرگ یادگیری پژوهشی شده بود.

معاون پژوهش و فناوری با اشاره به شعار پژوهشی دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: برای دسترسی به جامعه دانایی محور باید تربیت معلم پژوهش محور باشد و برای تحقق آن نیاز به نهادینه سازی فرهنگ پژوهش در دانشگاه است.

وی خاطر نشان کرد: برای نهادینه سازی فرهنگ پژوهش باید به دنبال یادگیری و پژوهش در تمام شرایط باشیم.

دکتر ساکی احساس نیازبه یادگیری را عامل توسعه فرهنگ پژوهش برشمرد و اظهار کرد: پژوهشگری و استاد و دانشجو بودن به شدت در هم تنیده اند بطوریکه نمی توان معلم بود اما پژوهنده نبود.

وی با اشاره به حمایت های هیئت امناء دانشگاه در فراهم کردن شرایط پژوهشی گفت: راه اندازی طرح پژوهانه در استان ها و اختصاص 61 طرح پژوهشی در دانشگاه و توسعه همایش ها از جمله اقدامات دانشگاه بوده است.

معاون پژوهش و فناوری با تاکید بر دانشگاه فرهنگیان به عنوان قطب پژوهش در آموزش و تربیت معلم تصریح کرد: دانشگاه فرهنگیان با توجه به پیشینه پژوهشی محدود خود نیاز به گسترش بیش از پیش پژوهش دارد. 


| شناسه مطلب: 96428

تعداد بازدید: 464 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران