سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی:

وظیفه دانشگاه پاسخگویی به نیازهای علمی و پژوهشی دانشجویان است

مجتبی حیدری سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی در جلسه هم اندیشی با رییس بنیاد ملی نخبگان استان گفت: رسالت و وظیفه دانشگاه پاسخگویی به نیازهای علمی و پژوهشی دانشجویان است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی، جلسه ای با حضور سرپرست دانشگاه فرهنگیان و رییس بنیاد ملی نخبگان استان و همکاران حوزه ی پژوهش به منظور بررسی راه های مشارکت و همکاری های پژوهشی فی مابین دانشگاه و بنیاد در تاریخ 98/10/23 برگزار شد.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان مجتبی حیدری در این جلسه با اشاره به رتبه های خوبی که برخی دانشجویان در آزمون ورودی دانشگاه کسب کرده اند گفت: رسالت و وظیفه دانشگاه پاسخگویی به نیازهای علمی و پژوهشی دانشجویان است.

در این دیدار محمدی جلالی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه نیز به ضرورت همدلی و ارتباط میان موسسات مختلف در راستای اهداف مشترک اشاره کرد و گفت: اثر گذاری دانشجویان تربیت معلم در تربیت دانش آموزان و نسل آینده،  لزوم فراهم آوردن وسایل و امکانات لازم را برای رشد علمی و پژوهشی دانشجویان ایجاب می کند.

در ادامه ی جلسه دیلمی رییس بنیاد ملی نخبگان به ارائه گزارشی از فعالیت ها و امکانات بنیاد پرداخت و پیشنهاد داد: کارگروهی در این زمینه تشکیل و به بررسی زمینه های مورد توافق بپردازد.

 در این دیدار مصوب شد سهمیه ای به دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در بازدیدهای علمی، سخنرانی ها، کارگاه ها و مشارکت های پژوهشی اختصاص یابد.


نظرات کاربران