سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان خبرداد:

بهره گیری از استادان توانمند دانشگاه در مصاحبه علمی مهارت آموزان استخدامی آموزش وپرورش استان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان،مصاحبه علمی مهارت آموزان استخدامی آموزش و پرورش(ماده 28) از روز دوشنبه مورخ 23دی ماه درمحل پردیس حضرت رسول اکرم ص(برادران )و پردیس فاطمه زهرا (س ) در مدیریت امور پردیس های استان شروع شد.

 دکتر جرفی افزود : درفرآیند برگزاری این مصاحبه در این پردیس همه نوع امکانات و تمهیدات مهیاء شده است.
 همچنین در این مصاحبه از استادان با تجربه و توانمند دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش استان خوزستان استفاده شده است .

 شایان ذکر است در فرآیند این مصاحبه, آموزش و پرورش استان خوزستان مساعدت و همکاری شایسته انجام داده است.

گفتنی است : در روز سه شنبه مورخ 24دی ماه دکتر جرفی مدیریت پردیس های استان خوزستان و مدیر کل آموزش و پرورش دکتر مودت ومعاون برنامه ریزی و توسعه اداره کل آموزش و پرورش چلداوی از این دو مصاحبه بازدید بعمل آمد.


نظرات کاربران