جلسه کارگروه تخصصی اتوماسیون تغذیه برگزار شد

جلسه کارگروه تخصصی اتوماسیون تغذیه روز چهارشنبه 98/10/25 در دفتر مدیرکل برنامه ریزی، خدمات و رفاه دانشجویی با حضور اعضای کارگروه برگزار شد.

 در این جلسه پیرامون سیستم اتوماسیون تغذیه- کالینان و رفع اشکالات احتمالی برای اجرای مانیتورینگ سامانه تغذیه در مراکز و پردیس ها و نیز اجرای پایلوت سیستم حضور و غیاب الکترونیکی با استفاده از ثبت اثر انگشت بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید پس از رفع اصلاحات توسط شرکت مربوطه، در پردیسها و مراکز کشور نصب و راه اندازی شود.

 


نظرات کاربران