دانشجو معلمان به مراکز علم و فنی آوری وشرکت های دانش بنیان وصل می شوند

جلسه پیگیری موارد مطروحه توسط ریاست محترم جمهور در دیدار با دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان برگزار گردید. در این جلسه دکتر محمدی  سرپرست معاونت فرنگی و اجتماعی دانشگاه گفت: بعد از حضورریاست محترم جمهور در دانشگاه فرهنگیان و تاکید ایشان مبنی بر ارتباط دانشجو معلمان با مراکز علم و فن آوری و شرکت های دانش بنیان با هماهنگی های انجام شده امکان بازدید دانشجو معلمان از مراکز علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان فراهم می شود .
عضو هیات رئیسه افزود: برای اجرایی شدن اردوهای بازدید از این مراکز، مکاتباتی با معاونت علم و فناوری  ریاست محترم جمهور و دفتر وزیر محترم آموزش و پرورش انجام شده است .
دکتر محمدی گفت: جلسات مشترکی در سطح دانشگاه با حضورمعاونین محترم برگزارشده که ان شاالله پس از تامین و ابلاغ اعتبار امکان بازدید از مراکز علم و فن آوری و شرکت های دانش بنیان جهت تحقق مطالبات ریاست جمهوری فراهم می شود.


نظرات کاربران