مدیرکل پشتیبانی و رفاه کارکنان دانشگاه فرهنگیان خبر داد :

برگزاری دوره آموزشی کارپردازان و انبارداران دانشگاه فرهنگیان

سید مهدی میریونسی مدیرکل پشتیبانی و رفاه کارکنان دانشگاه فرهنگیان روز چهارشنبه مورخ 98/10/25 از برگزاری دوره آموزشی انبارداران و کارپردازان خبر داد. ایشان برگزاری این دوره آموزشی دو روزه را با هدف "شفاف سازی، تسهیل فرآیندهای مدیریت پشتیبانی، تدارکات و انبارداری و با محوریت امور نظارتی و محاسباتی و بازرسی امور" برای کارپردازان و انبارداران مدیریت های استانی / پردیس های دانشگاهی ( و واحدهای تابعه ) عنوان کرد.

همچنین زمان برگزاری این دوره ، ششم و هفتم بهمن ماه 98 و مکان آن در اردوگاه شهید باهنر تهران اعلام شد.

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.


نظرات کاربران