جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
برگزاری کارگاه نحوه اجرای دروس رسمی الکترونیکی اساتید دانشگاه فرهنگیان استان قزوین
        string(153) "برگزاری کارگاه نحوه اجرای دروس رسمی الکترونیکی اساتید دانشگاه فرهنگیان استان قزوین"
        

برگزاری کارگاه نحوه اجرای دروس رسمی الکترونیکی اساتید دانشگاه فرهنگیان استان قزوین

کارگاه نحوه اجرای دروس رسمی الکترونیکی دانشگاه فرهنگیان و جلسه پرسش و پاسخ به منظور  تبیین اهداف و ضرورت ها ...

برگزاری کارگاه 

نحوه اجرای دروس رسمی الکترونیکی اساتید دانشگاه فرهنگیان استان قزوین
        string(158) "برگزاری کارگاه 

نحوه اجرای دروس رسمی الکترونیکی اساتید دانشگاه فرهنگیان استان قزوین "
        
برگزاری کارگاه

نحوه اجرای دروس رسمی الکترونیکی اساتید دانشگاه فرهنگیان استان قزوین

کارگاه نحوه اجرای دروس رسمی الکترونیکی دانشگاه فرهنگیان و جلسه پرسش و پاسخ به منظور  تبیین اهداف و ضرورت ها ...

در پردیس شهید بهشتی مشهد برگزار شد:

همایش سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
        string(137) "در پردیس شهید بهشتی مشهد برگزار شد:

همایش سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی"
        
در پردیس شهید بهشتی مشهد برگزار شد:

همایش سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

صبح روز پنجشنبه 26 دی 98، نخستین همایش استانی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در پردیس شهید بهشتی مشهد برگزار ...

ثبت نام و تکمیل اطلاعات دوره توان افزایی سرپرستان شبانه روزی سراسر کشور
        string(131) "ثبت نام و تکمیل اطلاعات دوره توان افزایی سرپرستان شبانه روزی سراسر کشور "
        

ثبت نام و تکمیل اطلاعات دوره توان افزایی سرپرستان شبانه روزی سراسر کشور

  دکتر انصاری راد معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان از برگزاری دوره دو روزه توان افزایی سرپرستان شبانه روزی ...