جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
 فصلنامه علمی مطالعات کارورزی 

رونمایی از اولین فصلنامه علمی مطالعات کارورزی در تربیت معلم
        string(168) " فصلنامه علمی مطالعات کارورزی 

رونمایی از اولین فصلنامه علمی مطالعات کارورزی در تربیت معلم"
        
فصلنامه علمی مطالعات کارورزی

رونمایی از اولین فصلنامه علمی مطالعات کارورزی در تربیت معلم

به گزارش روابط عمومی، اولین فصلنامه علمی  مطالعات کارورزی در تربیت معلم در شورای دانشگاه، رونمایی شد.دکتر ...

برگزاری کارگاه نحوه اجرای دروس رسمی الکترونیکی اساتید دانشگاه فرهنگیان استان قزوین
        string(153) "برگزاری کارگاه نحوه اجرای دروس رسمی الکترونیکی اساتید دانشگاه فرهنگیان استان قزوین"
        

برگزاری کارگاه نحوه اجرای دروس رسمی الکترونیکی اساتید دانشگاه فرهنگیان استان قزوین

کارگاه نحوه اجرای دروس رسمی الکترونیکی دانشگاه فرهنگیان و جلسه پرسش و پاسخ به منظور  تبیین اهداف و ضرورت ها ...

برگزاری کارگاه 

نحوه اجرای دروس رسمی الکترونیکی اساتید دانشگاه فرهنگیان استان قزوین
        string(158) "برگزاری کارگاه 

نحوه اجرای دروس رسمی الکترونیکی اساتید دانشگاه فرهنگیان استان قزوین "
        
برگزاری کارگاه

نحوه اجرای دروس رسمی الکترونیکی اساتید دانشگاه فرهنگیان استان قزوین

کارگاه نحوه اجرای دروس رسمی الکترونیکی دانشگاه فرهنگیان و جلسه پرسش و پاسخ به منظور  تبیین اهداف و ضرورت ها ...