جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
علت قطعی سامانه های دانشگاه

علت قطعی سامانه های دانشگاه

اداره کل فناوری اطلاعات اعلام کرد ریزش ساختمان سنایی و سقوط دکل های مخابراتی تامین کننده پهنای بانداینترنت ...

اخبار |

پردیس بنت الهدی صدر اردبیل

پردیس بنت الهدی صدر اردبیل

برگزاری کارگاه مقاله نویسی دعوت از اساتید برای ایراد سخنرانی اجرای مراسم مشترک با دانشگاه فرهنگیان  ...

اخبار |

فراخوان

فراخوان

فراخوان متقاضیان همکاری با دانشگاه فرهنگیان

اخبار |

فراخوان

فراخوان

فراخوان متقاضیان همکاری با دانشگاه فرهنگیان

اخبار |