دکتر طاهری نیا در جلسه جانمایی از محل دائمی موزه تربیت معلم در استان تهران:

موزه تربیت معلم، محل  ورود و آشنایی با دانشگاه فرهنگیان خواهد بود
دکتر طاهری نیا در جلسه جانمایی از محل دائمی موزه تربیت معلم در استان تهران:

موزه تربیت معلم، محل ورود و آشنایی با دانشگاه فرهنگیان خواهد بود

دکتر علی باقر طاهری نیا معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان در جلسه "جانمایی محل دایمی موزه تربیت ...

اخبار برگزیده |

« پژآهنگ سی و دوم » برگزار می شود:

« پژآهنگ سی و دوم » برگزار می شود:

به گزارش معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه، در ادامه اجرای برنامه «پژآهنگ»، سخنرانی سی ...

اخبار معاونت پژوهشی,اخبار برگزیده معاونت پژوهشی,اخبار |

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در جلسه  هیات امنای استانی دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی:

حضور و خدمت در دانشگاه فرهنگیان افتخار بزرگی است که نصیب ما شده است
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در جلسه هیات امنای استانی دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی:

حضور و خدمت در دانشگاه فرهنگیان افتخار بزرگی است که نصیب ما شده است

ششمین جلسه هیات امنای دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی  با حضور استاندار محترم ،معاون آموزشی و تحصیلات ...

اخبار برگزیده |

بیست و هشتمین جلسه هیأت تحریریه دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی برگزار شد.

بیست و هشتمین جلسه هیأت تحریریه دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی برگزار شد.

جلسه هیأت تحریریه دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی شنبه مورخ 1398/4/1 ساعت 14 تا 17 در سالن شهید ...

اخبار معاونت پژوهشی,اخبار برگزیده معاونت پژوهشی,اخبار |

با حضور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان:

دومین نشست نومعلمان دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد
با حضور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان:

دومین نشست نومعلمان دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد

دومین نشست نو معلمان دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال وبختیاری با شعار آموزش با کیفیت، معلم ...

سازمان مرکزی |

صفحه  1  از  1307