جستجوی پیشرفته
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
طراحی الگوی ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر بعد پژوهشی
        string(151) "طراحی الگوی ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر بعد پژوهشی"
        

طراحی الگوی ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر بعد پژوهشی

اعضای هیئت علمی یکی از مؤلفه­ های کلیدی نظام آموزش عالی است که کیفیت عملکردی آن تأثیر بسزایی در تعالی این ...


برگزاری جلسه هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان با حضور دکتر علی باقر طاهری نیا
        string(162) "
برگزاری جلسه هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان با حضور دکتر علی باقر طاهری نیا
"
        


برگزاری جلسه هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان با حضور دکتر علی باقر طاهری نیا

اولین جلسه هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان خوزستان در سال ۹۸ روز سه شنبه مورخ 98/6/26  ساعت 19 با حضور دکتر علی باقر ...

برگزاری نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه لرستان با سخنرانی دکتر طاهری نیا
        string(129) "برگزاری نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه لرستان با سخنرانی دکتر طاهری نیا"
        

برگزاری نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه لرستان با سخنرانی دکتر طاهری نیا

نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه لرستان را نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان، با موضوع: «طنین ...